CDA

"Uitbreiding EU moet verantwoord en solide plaatsvinden"

"De uitbreiding mag niet een politiek van toezeggingen en data mag worden, maar per land behoort serieus gekeken te worden naar de gemaakte vorderingen op de inhoud", aldus Tweede Kamerlid Maxime Verhagen. "Wil de uitbreiding voor zowel de huidige lidstaten als de toetreders echt een succes worden, dan moeten de Kopenhaagse criteria onverkort overeind blijven. Wie daar voorlopig nog niet aan kan of wil voldoen kan natuurlijk beter nog wat wachten. Van de kandidaatlidstaten worden dan meer geduld en meer inspanningen verwacht om daadwerkelijk te voldoen aan de criteria. Maar dan is de Unie ook verplicht om het perspectief van toetreding ook concreet dichterbij te brengen door daadwerkelijke steun. Hulp bij de ontwikkeling van interne markt en democratische rechtsstaat. De Unie-hulpprogrammas ter bevordering van een adequaat transformatieproces zijn daarbij onmisbaar (PHARE, SAPARD en ISPA). Doel moet zijn verantwoorde toetreding van de kandidaatlidstaten die lang onder het juk van het communisme hebben moeten leven tot de Europese ruimte van vrede, vrijheid, veiligheid en welzijn."

"De uitbreiding zal verantwoord en solide moeten plaatsvinden. Dat vraagt om een actievere opstelling in het proces dan tot nu gebeurd is. Criteria voor toetreding moeten strikter worden getoetst maar ook de Unie zelf zal economisch, financieel en institutioneel haar zaken op orde moeten hebben. Hervorming van het landbouw- en structuurbeleid is daarvoor essentieel."

Deel: ' 'Uitbreiding EU moet verantwoord en solide plaatsvinden' '
Lees ook