Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-07-11: Uitbreiding fietsenstallingen in binnenstad pag.nr.=7728

Het college van B&W heeft een plan gepresenteerd voor de uitbreiding van fietsenstallingen in de binnenstad. De uitbreiding omvat een impuls voor zowel het aantal stallingen als de kwaliteit ervan. Inzet is in vijf jaar tijd een verdubbeling van het huidige aantal stallingen tot stand te brengen tot circa 6.300 plaatsen (waarvan 60% bewaakt). Belangrijk uitgangspunt daarbij is de realisatie van zowel een grote centrale stalling in het Spuimarkt-gebied als in de omgeving van het Buitenhof.

Aanleiding voor de uitbreiding zijn de ontwikkelingen in de binnenstad alsmede het wildparkeren dat een doorn in het oog is en ook duidelijk maakt dat er behoefte is aan stallingen. Door stallingen op goed ingepaste locaties te ontwikkelen, kan de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd worden.

Ook het stimuleren van het fietsgebruik begint bij de aanleg van voldoende en kwalitatief goede stallingsvoorzieningen. Zo blijkt uit onderzoek dat één van de redenen om niet te fietsen de grote kans op beschadiging of diefstal van de fiets is.

Op basis van nieuwe tellingen en het onderzoeksrapport Tweewielerstallingen in Haagse Binnenstad is er een eindplaatje ontstaan voor de behoefte en de globale locaties over een jaar of vijf.

Locaties

Er wordt gewerkt aan haalbaarheidsstudies naar stallingen bij V&D (heropening oude stalling), de Grote Markt (verplaatsing huidige stalling) en het Plein (nieuwe bewaakte stalling). Voor de stalling aan de Dagelijkse Groenmarkt wordt meer promotie gemaakt en voor het Noordeinde zal onderzoek plaatsvinden naar de wenselijkheid van een bewaakte stalling. De twee te realiseren grote centrale stallingen (bewaakt) zijn gelegen aan hoofdfietsroutes. In het Spuimarkt-gebied gaat het om 1.000 plaatsen en op het Buitenhof om 600-900 plaatsen voor fietsen.
Bovendien wordt gedacht aan clusters van onbewaakte voorzieningen aan de rand van het voetgangersgebied en incidenteel plaatsing van fietsbeugels binnen het voetgangersgebied.

11 juli 2001

last update: 12 juli 2001 ;pag.: 7728; auteur: 77

Deel: ' Uitbreiding fietsenstallingen in binnenstad Den Haag '
Lees ook