Productschap Diervoeder

20/06/2002

Uitbreiding GMP+-regeling met basiseisen traceerbaarheid

Het Productschap Diervoeder (PDV) gaat de GMP+-regeling uitbreiden met basiseisen voor traceerbaarheid. Dit is een van belang voor het snel kunnen uitvoeren van een recall en het opsporen van de oorzaak in geval van een contaminatie. De basiseisen voor traceerbaarheid moeten transparantie en uniformiteit binnen de diervoedersector vergroten. Het productschap wil met de uitbreiding van de GMP+-regeling met de basiseisen voor traceerbaarheid een volgende stap zetten in het beter beheersen van voederveiligheid.

Traceerbaarheid wordt gerealiseerd door in het logistieke proces de partijen grondstoffen en diervoeders te registreren. Diervoederproducenten moeten deze informatie binnen 24 uur kunnen leveren om vast te stellen aan wie producten geleverd zijn en waar de grondstoffen vandaan komen. De basiseisen voor traceerbaarheid zijn opgesteld als voortvloeisel van een onderzoek van DLV Adviesgroep naar Tracking en Tracing in de diervoedersector. De onderzoekers concluderen dat het huidige niveau van Tracking en Tracing in de onderzochte bedrijven gelijk dan wel beter is aan dat van de voedingsmiddelenindustrie.

Het Productschap Diervoeder stelt naar aanleiding van het onderzoek vast dat diervoedersector reeds in belangrijke mate voldoet aan de basiseisen aan Tracking en Tracing. Bedrijven die nog niet aan alle basiseisen voldoen, moeten deze uiterlijk 1 januari 2004 geïmplementeerd hebben. Het productschap verwacht dat deze bedrijven hiertoe ook aanpassingen in hun informatiesystemen zullen moeten aanbrengen. De vorengenoemde onderzoeksrapporten worden binnenkort in de Kwaliteitsreeks van het productschap gepubliceerd.

Deel: ' Uitbreiding GMP+-regeling met basiseisen traceerbaarheid '
Lees ook