Uitbreiding lessen Middelbare Veiligheidskunde opleiding EBN Campus


Het aantal lesdagen van de SKO-erkende opleiding Middelbare Veiligheidskunde die Baronije in samenwerking met EBN Campus organiseert is uitgebreid.

Nieuwegein, 20120201 -- De SKO-geaccrediteerde opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK) die door de opleidingsinstituten Baronije en EBN Campus wordt verzorgd is van opzet gewijzigd. De laatste jaren is er sprake van een enorme verbreding van het vakgebied. Dit blijkt onder andere uit de diversiteit van afstudeerscripties en de achtergrond van de cursisten. Ook het lesboek, de praktijkgids Arbeidsveiligheid, wordt elk jaar weer een stukje dikker. Een uitbreiding van het lesaanbod is dan ook een logisch gevolg.

Daar waar andere sommige andere instituten kiezen voor een significante reductie van het aantal contacturen kiest de combinatie Baronije / EBN Campus juist voor extra contacturen in de vorm van verdiepingslessen.

Kerndocent en ontwikkelaar Tiemen van der Worp licht dit toe: “Er wordt steeds meer gevraagd van de middelbaar veiligheidskundige. Hij moet kunnen optreden als adviseur, controleur, inspecteur en zelfs als “opvoeder”. Daarbij moet de veiligheidskundige beschikken over parate kennis en de vaardigheden om deze kennis over te brengen. Dit vraagt om een specifiek en uitgebalanceerd opleidingsprogramma. Wij kiezen er daarom bewust voor om het bestaande kernprogramma van 14 lesdagen (exclusief introductie les en proefexamen / herhaling) uit te breiden met twee verdiepingsdagen waarin een viertal onderwerpen wordt behandeld. ”

Bij de aanpassingen zijn de cursusprijs en de uitgangspunten van de opleiding niet gewijzigd. De opleiding beschikt nog steeds over een competentiegerichte leerlijn voor observeren, analyseren, adviseren, rapporteren, communiceren en presenteren waarbij continue geoefend wordt in opdrachten waarvan een vijftal opdrachten ook meetellen voor het eindresultaat.

De ontwikkeling wordt regelmatig gemonitored met docenten en daarnaast is ook een tussentijdse evaluatie in de vorm van een mentorgesprek vast onderdeel van de opleiding. Tijdens dit gesprek wordt bijvoorbeeld gekeken of er behoefte is aan extra ondersteuning bijv. in de vorm van een extra les rapporteren of bemiddeling bij een afstudeeronderwerp etc.

Hierbij is de groepsgrootte beperkt tot maximaal 12 cursisten en worden de lessen verzorgd door een klein kernteam met aanvullende inzet van een zeer beperkt aantal specialisten.

De aanwezigheidsverplichting is ook bij de nieuwe opzet 80% (=14 lessen) waarbij eventueel gemiste lessen kunnen worden ingehaald  bij een andere groep.

De kerndocenten treden ook op als scriptie begeleider zodat er een vertrouwd aanspreekpunt is.

Vrijstellingen kunnen vooraf worden aangevraagd waarbij er op basis van onderbouwing (CV – portfolio / adviesopdrachten etc) een competentiegericht interview plaats vindt met twee kerndocenten.

De cursusprijs is niet aangepast en bedraagt nog steeds € 5.695,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief lesboek, aanvullende lesmaterialen, verzorging inwendige mens, begeleiding, eventueel aanvullende lessen voor bijv.rapporteren / schrijfvaardigheid, proefexamen, examen (incl. een eventuele herkansing), verdediging eindwerk (incl. een eventuele herkansing).


Deel: ' Uitbreiding lessen Middelbare Veiligheidskunde opleiding EBN Campus '
Lees ook