Gemeente Lisse

Uitbreiding openingstijden burgerzaken
In verband met de nieuwe regelgeving op het gebied van paspoorten en identiteitskaarten worden de openingstijden van de afdeling Burgerzaken uitgebreid. Vanaf 1 oktober is de afdeling ook geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf die datum moeten alle kinderen die bijgeschreven worden op een paspoort namelijk ook bij de bijschrijving aanwezig zijn (met pasfoto)!

Voor een totaal overzicht van de wijzigingen per 1 oktober verwijzen wij u naar de onlangs verspreide gemeentegids.

Deel: ' Uitbreiding openingstijden burgerzaken gemeente Lisse '
Lees ook