Gemeente 's-Hertogenbosch


---

Uitbreiding parkeerregeling vergunninghouders Muntel

do 16 mei 2002

en invoering parkeerregeling Vughterpoort

Na vaststelling door de raad in juni zal naar verwachting per 1 juli een nieuwe parkeerregeling in werking treden in woonwijk Muntel en Vughterpoort. Het college heeft daartoe besloten.

Het besluit zal na vaststelling door de raad waarschijnlijk per 1 juli in werking treden en houdt in:


1. Uitbreiding van de parkeerregeling voor vergunninghouders in de wijk Muntel met de Korte Tuinstraat en Koedijkstraat;
- Invoering van de parkeerregeling voor vergunninghouders in de wijk Vughterpoort (Vughterweg, Willem van Oranjelaan en Isabellalaan).


2. Invoering van betaald parkeren op het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein en ongeveer zes plaatsen ter hoogte van de Vughterweg 58-60 met een tarief van 0,50 per uur.

Enquêtes

Naar aanleiding van schriftelijke verzoeken en signalen van bewoners heeft Stadstoezicht enquêtes gehouden in de Korte Tuinstraat, Koedijkstraat (Muntel), Vughterweg, Willem van Oranjelaan en Isabellallaan (Vughterpoort). Deze straten zijn gelegen in woonwijken die aan de binnenstad grenzen en een hoge parkeerdruk kennen. Uit de enquêtes is gebleken dat een meerderheid van de bewoners van de hiervoor genoemde straten voorstander is van invoering van de parkeerregeling voor vergunninghouders.

Parkeerregeling voor vergunninghouders

De parkeerregeling voor vergunninghouders houdt in dat er alleen autos mogen worden geparkeerd die voorzien zijn van een parkeervergunning. Hiermee wordt voorkomen dat anderen, bijvoorbeeld mensen die in de binnenstad werken of winkelen, in de straat parkeren. Alleen bewoners of bedrijven die staan ingeschreven op een adres in de hiervoor genoemde straten komen in aanmerking voor een vergunning. De regeling geldt zeven dagen per week en 24 uur per dag in de Korte Tuinstraat en Koedijkstraat. In de wijk Vughterpoort geldt de regeling van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Kosten vergunningen

Aan de vergunningen zijn de volgende kosten verbonden:


- Bewoners: 7,00 per kwartaal, 28,00 per jaar;

- Bedrijven: 13,50 per kwartaal, 54,00 per jaar;

- Bezoekerskaarten kosten 2,30 voor 24 delen.

Deel: ' Uitbreiding parkeerregeling vergunninghouders Muntel in Den Bosch '
Lees ook