Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Uitbreiding 10 km-gebied Gelderse Vallei

UITBREIDING 10 KM-GEBIED GELDERSE VALLEI

Naar aanleiding van een aantal ernstige verdenkingen van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee is het vervoersbeperkingsgebied Gelders Vallei als beschreven in bijlage I (Vervoersbeperkingsgebieden), onder A, van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 uitgebreid. Het vervoersbeperkingsgebied Laren, als omschreven onder B in bijlage I van die regeling is ongewijzigd gebleven.

In het belang van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen bijlage I in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

Directie Juridische Zaken
TRCJZ/2003/2326

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Bijlage I bij de regeling Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt vervangen door de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlage.

Artikel II

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 8 maart 2003, om 16.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Bijlage

Bijlage I (Vervoersbeperkingsgebieden)
A. Vervoersbeperkingsgebied Gelderse Vallei
1. De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:

3. Vanaf de kruising van de Nijkerkergauw en de Berencamperweg (N301) ter hoogte van de Nijkerkerbrug, de Berencamperweg (N301) volgend in oostzuidelijke richting tot aan de A28. 4. De A28 volgend in noordelijke richting tot aan de Arlersteeg.
5. De Arlersteeg volgend in oostelijke richting overgaand in de Arkemheenseweg tot aan de Nijkerkerstraat (N798). 6. De Nijkerkerstraat (N798) volgend in noordelijke richting tot aan de Dorpsstraat.
7. De Dorpsstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Engweg
8. De Engweg volgend in oostelijke richting tot aan de Voorthuizerstraat (N303).
9. De Voorthuizerstraat (N303) volgend in noordelijke richting tot aan de Garderenseweg (N797).
10. De Garderenseweg (N797) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Putterweg (N797) tot aan de Hogesteeg (N310). 11. De Hogesteeg (N310) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Provinciale weg (N310)overgaand in de Harskamperweg (N310) overgaand in de Harderwijkerweg (N310) overgaand in de Dorpsstraat (N310) overgaand in de Otterloseweg (N310) overgaand in de Harskamperweg (N310) overgaand in de Harskamperweg (N310) overgaand in Arnhemseweg (N310) overgaand in de Harderwijkerweg (N310) overgaand in de Otterloseweg (N310) tot aan de Koningsweg (N310). 12. De Koningsweg (N310) volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.
13. De A12 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Edeseweg.
14. De Edeseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Dorpsstraat, overgaand in de Bovenweg, overgaand in de Grintweg, tot aan de Mansholtlaan (Wageningen).
15. De Mansholtlaan (Wageningen) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Diedenweg tot aan de Ritzema Bosweg (N225). 16. De Ritzema Bosweg (N225) volgend in westelijke richting overgaand in de Stadsbrink overgaand in de Lawickse Allee (N225), overgaand in Nude (N225), overgaand in de Grebbeweg (N225), overgaand in de Herenstraat (N225), overgaand in de Utrechtsestraatweg (N225), overgaand in de Rijksstraatweg (N225), overgaand in de Elsterstraatweg (N225), overgaand in de Koningin Wilhelminaweg (N225), overgaand in de Rijksstraatweg (N225) tot aan de Boerenbuurt.
17. De Boerenbuurt volgend in zuidelijke richting overgaand in de Amerongerwetering tot aan de Langbroekerdijk.
18. De Langbroekerdijk volgend in westelijke richting tot aan de Doornseweg (N227)
19. De Doornseweg (N227) volgend in noordelijke richting overgaand in de Langbroekerweg (N227) tot aan de Dorpsstraat (N225). 20. De Dorpsstraat (N225) volgend in westelijke richting overgaand in de Driebergsestraatweg (N225) overgaand in de Hoofdstraat, overgaand in de Driebergseweg tot aan de Laan van Beek En Royen. 21. De Laan van Beek En Royen volgend in noordelijke richting tot aan de Krakelingweg.
22. De Krakelingweg volgend in westnoordelijke richting overgaand in de Oude Woudenbergse Zandweg tot aan de Boulevard. 23. De Boulevard volgend in noordelijke richting overgaand in de Zandbergenlaan (N238) tot aan de Amersfoortseweg (N237). 24. De Amersfoortseweg (N237) volgend in oostnoordelijke richting tot aan de Van Weerden Poelmanweg (N413).
25. De Van Weerden Poelmanweg (N413) volgend in noordelijke richting overgaand in de Soesterbergsestraat (N413) overgaand in de Kerkstraat, overgaand in de Torenstraat, overgaand in de Middelwijkstraat, overgaand in Steenhoffstraat, overgaand in de Van Weedestraat tot aan de Stadhouderslaan.
26. De Stadhouderslaan volgend in noordelijke richting overgaand in de Torenlaan, tot aan de Wijkamplaan.
27. De Wijkamplaan volgend in noordelijke richting overgaand in de Bremstraat tot aan de Bestevaerweg.
28. De Bestevaerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Bisschopsweg.
29. De Bisschopsweg volgend in noordelijke richting tot aan de A1.
30. De A1 volgend in oostelijke richting tot aan de afslag 12 Bunschoten.
31. Vanaf afslag 12 Bunschoten de Amersfoortseweg (N199) volgend in noordelijke richting overgaand in de Veenestraat, overgaand in de Dorpsstraat, overgaand in de Molenstraat, overgaand in de Spuistraat tot aan de Havenstraat.
32. De Havenstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Nijkerkergauw.
33. De Nijkerkergauw volgend in oostelijke richting tot aan de de kruising van de Nijkerkergauw en de Berencamperweg (N301) ter hoogte van de Nijkerkerbrug.

B. Vervoersbeperkingsgebied Laren
1. De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:

1. Vanaf de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332), de Holterweg (N332) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Raalterweg (N332) tot aan de Deventerweg (N334). 2. De Deventerweg (N334) volgend in oostelijke richting tot aan de Dorpsstraat (Holten).
3. De Dorpsstraat (Holten) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Oranjestraat, overgaand in de Markeloseweg (N755), overgaand in de Holterweg (N755), overgaand in de Grotestraat tot aan de Pr. Beatrixstraat.
4. De Pr. Beatrixstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Stationsweg (N754), tot aan de Lochemseweg (N346). 5. De Lochemseweg (N346) volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Goorseweg (N346), overgaand in de Graaf Ottoweg, overgaand in de Nieuwstad, overgaand in de Zutphenseweg tot aan de Vordenseweg.
6. De Vordenseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Wildenborchseweg tot aan de Ruurloseweg (N319). 7. De Ruurloseweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Zutphenseweg (N316), overgaand in de Vordenseweg (N316) tot aan de Rijksstraatweg (N319).
8. De Rijksstraatweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Kleine Omlegging (N319), overgaand in de Berkelsingel, overgaand in de Molengracht, overgaand in de Oude Ijsselbrug, tot aan de Weg Naar Voorst (N345).
9. De Weg Naar Voorst (N345) volgend in westnoordelijke richting overgaand in de Rijksweg (N345), overgaand in de Rijksstraatweg (N345) tot aan de Deventerweg (N790).
10. De Deventerweg (N790) volgend in noordelijke richting overgaand in de Rijksstraatweg (N790), overgaand in de Wilpsedijk (N790) tot aan de Rijksstraatweg (N344).
11. De Rijksstraatweg (N344) volgend in oostelijke richting overgaand in de Wilhelminabrug (N344), overgaand in de Emmastraat, overgaand in de Kazernestraat tot aan de Snipperlingsdijk (N344). 12. De Snipperlingsdijk (N344) volgend in oostelijke richting tot aan de Amstellaan (N348).
13. De Amstellaan (N348) volgend in noordelijke richting overgaand in de Henri Dunantlaan (N348) tot aan de Brinkgreverweg (N348). 14. De Brinkgreverweg (N348) volgend in oostnoordelijke richting overgaand in de Koningin Wilhelminalaan, overgaand in de Spanjaardsdijk, overgaand in de Dorpsstraat, tot aan de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332)

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

08 mrt 03 15:49

Deel: ' Uitbreiding pluimvee vervoersverbod 10 km-gebied Gelderse Vallei '
Lees ook