X
X
X Gemeente Amsterdam


UITBREIDING PLUSVOORZIENING EN EENMALIG MILLENNIUM- EXTRAATJE VOORGESTELD

Het college van B&W stelt voor de Plusvoorziening komend jaar uit te breiden. Op voorstel van wethouder Köhler (Sociale Zaken) komt iedereen die gedurende vijf jaar een inkomen op het minimumniveau (of iets daarboven) heeft gehad nu in aanmerking voor een eenmalige uitkering van 1000 (alleenstaanden) of 1500 (gezinnen) gulden. Uitbreiding wordt voorgesteld, omdat iedereen die langdurig van een minimuminkomen moet leven geld tekort komt voor bepaalde noodzakelijke kosten. Tot nu toe was de Plusvoorziening bedoeld voor die Amsterdammers die thuiswonende kinderen hebben of 65 jaar of ouder zijn. De afgelopen jaren hebben 22.000 huishoudens al de Plusvoorziening ontvangen. Door de uitbreiding van de Plusvoorziening 2000 hebben volgens prognose 26.450 huishoudens nu recht op deze bijdrage. Deze extra uitkering kost naar verwachting 23,3 miljoen gulden, waarvan 16, 8 miljoen incidenteel.

Door het college wordt ook voorgesteld aan de huidige bijstandsgerechtigden eenmalig 100 gulden extra te geven. Dit millennium-extraatje hoeft niet te worden aangevraagd, want alle cliënten ontvangen de uitkering rond de jaarwisseling automatisch op hun rekening. Het gaat om mensen met een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud op basis van de Algemene Bijstandswet (ABW), de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK) en enkele aanverwante regelingen. Dit is mogelijk, omdat er in 1999 minder hoefde te worden uitgegeven aan individuele bijzondere bijstand, vooral als gevolg van de daling van het cliëntenbestand en de invoering van de Plusvoorziening.

Bespreking in de raadscommissie is op 24 november.

Amsterdam, 5 november 1999Pb-115 Hans Joosten 5522056

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Uitbreiding plusvoorziening en millennium- extraatje A'dam '
Lees ook