Politiebond ACP

Uitbreiding politiesterkte staat onder druk

Leusden, 12 juni 2002.

De Politievakorganisatie ACP vindt de uitkomsten van een onderzoek van het Nederlands Politie Instituut naar de instroom van nieuw politiepersoneel de komende jaren aanleiding om op te roepen tot onorthodoxe maatregelen.

Als het nieuwe kabinet besluit om de komende jaren 8000 politiemensen meer aan te stellen voor de basispolitiezorg en ter versterking van de recherche, zijn er jaarlijks ongeveer 4500 (!) nieuwe instromers nodig. Momenteel is de capaciteit van het LSOP (het opleidingsinstituut voor de politie) berekend op circa 2800 studenten.

De Politievakorganisatie ACP vindt dat het nieuwe kabinet niet alleen moet komen met doelstellingen voor de groei van de capaciteit van de Nederlandse politie. Zij moet daarbij ook kijken naar de uitstroom in de komende jaren.

Uit onderzoek van het NPI blijkt dat in de periode van 2002 2007 circa 2348 ftes bij de politie verdwijnen. Deze politiemensen moeten in dezelfde periode worden vervangen om op sterkte te blijven. Daarvoor zullen dus nieuwe mensen worden geworven die bijna alle capaciteit van de politieopleidingsinstituten opslokken. Daarnaast zullen er jaarlijks gemiddeld 2000 extra mensen moeten worden opgeleid als de politieke partijen ernst maken van de belofte van het vorige kabinet om 8000 nieuwe dienders aan te stellen. Uit het onderzoek blijkt dat nog niet alle korpsen momenteel volledig op sterkte zijn.

Volgens de ACP vragen deze cijfers om daadkrachtig beleid van een nieuw kabinet. Er zal meer geld naar het LSOP moeten, om te kunnen voldoen aan de vraag van de korpsen voor opleidingscapaciteit, faciliteiten en gebouwen. Dat geld is er nu nog niet. Van de korpsen wordt een extra inspanning gevraagd om (praktijk-)docenten te leveren. Ook zal er meer geld naar de korpsen moeten om de extra instroom te werven, te begeleiden en ze een salaris te betalen.

Als er niet snel een goed plan komt om de instroom te versterken, zullen we de komende jaren niet meer, maar juist minder politiemensen krijgen. De Politievakorganisatie ACP wil daarom onorthodoxe oplossingen zoeken om meer mensen naar de korpsen te trekken. Zo kan volgens de ACP gedacht worden aan het geven van een bonus van 15.000 Euro als politiemensen besluiten om langer bij het korps te blijven (zo vertraag je de uitstroom). Ook is de ACP bereid om te spreken over een "herinstroombonus" voor die politiemensen die de afgelopen jaren de politie vrijwillig hebben verlaten en bereid zijn om voor een kortere of langere periode terug te keren naar de Politie. Ook moeten korpsen de mogelijkheid krijgen om tijdelijk boven de sterkte te zitten. Daar moet het kabinet dan wel geld voor beschikbaar stellen!


Deel: ' Uitbreiding politiesterkte staat onder druk '
Lees ook