Uitbreiding Raad van Bestuur Neways met Chief Operating Officer


SON, 20141030 -- NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (Euronext: NEWAY) maakt vandaag bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is de heer Adrie van Bragt (1965) per 1 januari 2015 te benoemen tot Chief Operating Officer (COO) en lid van de Raad van Bestuur van Neways. Hiermee wordt de Raad van Bestuur uitgebreid naar drie personen.

De heer Adrie van Bragt is sinds 1992 werkzaam bij Neways, waarvan de laatste 10 jaar als statutair directeur van werkmaatschappij Neways Advanced Applications. Deze taak heeft hij op zeer succesvolle wijze uitgevoerd. Onder zijn leiding heeft Neways Advanced Applications een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en zijn een sterke positionering in de markt en een hoge waardering van klanten gerealiseerd. 

Het besluit tot uitbreiding van de Raad van Bestuur van Neways is mede ingegeven door de recente overname van BuS Group. Door deze overname kan Neways diverse synergievoordelen behalen. Het succesvol realiseren hiervan zal van de Raad van Bestuur extra aandacht vergen. Adrie van Bragt zal zich onder andere richten op de verdere ontwikkeling en verbetering van de operationele activiteiten van de diverse werkmaatschappijen. 

De verdeling binnen de Raad van Bestuur zal – met inachtneming van het vertrek van Vincent de Bok – door de komst van Adrie van Bragt enigszins wijzigen. De heer Huub van der Vrande zal als CEO verantwoordelijk blijven voor de algemene leiding en commercie. De opvolger van Vincent de Bok zal worden benoemd als CFO. Adrie van Bragt zal als COO verantwoordelijk zijn voor de operationele gang van zaken. De selectieprocedure voor de opvolging van Vincent de Bok is inmiddels in gang gezet. 

Aandeelhouders van Neways zullen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden geïnformeerd over de voorgenomen benoeming. Deze BAVA zal plaatsvinden op 16 december 2014. De oproeping zal vandaag op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. De oproeping en de volledige agenda met toelichting voor deze BAVA is tevens te vinden op de corporate website van Neways. 

De ondernemingsraad is middels een adviesaanvraag op de hoogte gebracht en heeft inmiddels een positief advies afgegeven.  

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Deel: ' Uitbreiding Raad van Bestuur Neways met Chief Operating Officer '
Lees ook