Gucci Group

PERSBERICHT

Rotterdam, 14 mei 2002

Uitbreiding Raad van Commissarissen
Petroplus voorgesteld

Dividendvoorstel: 0,53 per aandeel (2000: 0,42)

De Raad van Commissarissen van Petroplus International N.V. ("Petroplus") heeft het voornemen bekend gemaakt de Raad te willen versterken met de heren K. Vuursteen en D. Verbeek. Hun benoeming zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Petroplus op 28 mei 2002 te Rotterdam.

De heer Vuursteen (60) was vanaf 1991 lid van de Raad van Bestuur van Heineken en van 1993 tot mei 2002 voorzitter van die Raad. Daarvoor werkte hij 23 jaar voor Philips in diverse functies in verschillende landen. De heer Vuursteen vervult onder andere commissariaten bij ING Groep N.V., Ahold N.V., Gucci Group N.V. en Randstad Holding N.V..

De heer Verbeek (51) is vanaf 1989 voorzitter van Aon Risk Services International en lid van de Raad van Bestuur Aon Group Inc., Chicago. Daarnaast is de heer Verbeek ook commissaris bij Robeco Groep N.V..

De heer Reeders treedt af volgens het bestaande rooster van aftreden en is niet beschikbaar voor herbenoeming. Na de benoeming van de heren Vuursteen en Verbeek zal de Raad van Commissarissen van Petroplus bestaan uit 4 personen:

De heer J.H. Geertsema (vz)
De heer R. Ph.Hoegen
De heer D. Verbeek
De heer K. Vuursteen

Dividendvoorstel
Petroplus zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei aanstaande voorstellen het dividend over het boekjaar 2001 op 0,53 per aandeel vast te stellen. Dit bedrag komt overeen met het beleid van Petroplus om 40% van de nettowinst uit te betalen aan de aandeelhouders. Het dividend is 0,11 hoger dan in 2000 ( 0,42). De aandeelhouders kunnen het dividend desgewenst in aandelen of in contanten ontvangen.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de verhouding tussen het dividend in contanten en het dividend in aandelen nader worden vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde slotkoers van het aandeel in de vijf handelsdagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Profiel Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. ("Petroplus") is een oliemaatschappij, die zich richt op de Europese midstream oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming heeft zich ten doel gesteld de toonaangevende midstream oliemaatschappij van Europa te worden. Petroplus is eigenaar van de 65.000 bpd raffinaderij in Antwerpen, de 68.000 bpd raffinaderij in Cressier en de 117.000 bpd raffinaderij in Teesside, de grootste producent van Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) in Groot-Brittanni. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 20 miljoen ton per jaar, voornamelijk destillaten, en een opslagcapaciteit van 5,0 miljoen m door heel West-Europa. Petroplus exploiteert daarnaast onbemande tankstations onder de naam TANGO. Petroplus heeft vestigingen in meer dan 20 landen en hoofdkantoren in Rotterdam, Zug en Hamburg en heeft circa 1000 mensen in dienst. Petroplus International N.V. is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de Officile Markt van Euronext Amsterdam.

Midstream oliesector
Midstream is de term die wordt gebruikt voor dat gedeelte van de olieketen, gericht op raffinage van ruwe olie, opslag en groothandelsactiviteiten van olieproducten. De sector heeft zich ontwikkeld in de VS, waar onafhankelijke raffinadeurs als Tosco, Valero Energy, Sunoco en Ultramar Diamond Shamrock in de afgelopen 10 jaar zijn opgekomen. Deze bedrijven hebben momenteel meer dan 25% van de totale raffinagecapaciteit in de VS in handen. De belangrijkste aspecten van hun benadering zijn het optimaal gebruik maken van een rationalisatieproces op het gebied van raffinage en marketing in de VS en het overnemen van midstream en retail marketing assets van de grotere oliemaatschappijen voor een fractie van de vervangingskosten. Midstream oliemaatschappijen zijn in staat de raffinaderijen en andere assets tegen lagere kosten te exploiteren en zo de raffinagemarge te verbeteren. Deze bedrijven zijn met name in staat marges te verbeteren door overheadkosten te verminderen, productie te verhogen en productopbrengsten te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International N.V.:
Marcel van Poecke, Willem Willemstein
Raad van Bestuur

Ton Barten, Division Director Marketing
Ingeborg Visser, Investor Relations Manager
010 - 24 25 900

www.petroplusinternational.com

Deel: ' Uitbreiding Raad van Commissarissen Petroplus voorgesteld '
Lees ook