Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Uitbreiding Regeling vervoersverbod bijen Stein 2001 dd. 20-07-2001 17:30 uur

20 juli 2001

Toelichting

Met de onderhavige regeling wordt het op 20 juni 2001 ingestelde vervoersverbod van bijen rondom Stein uitgebreid. Daarvoor is aanleiding omdat in de Belgische grensgemeenten Dilsen en Stokkem wederom uitbraken van de voor bijen besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed hebben plaatsgehad.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling vervoersverbod bijen Stein 2001 komt als volgt te luiden:

Artikel 1 Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:
* Vanaf de brug van de snelweg A76 de weg volgend in zuidwestelijke richting tot de rivier de Maas;
* Vanaf de rivier de Maas de landgrens volgend in noordelijke richting tot ter hoogte van de kruising van de Kasteelweg en het Dijkwegsken (Berg);
* Vanaf het Dijkwegsken de weg volgend in zuidelijke richting tot de Sint Hubertuslaan;
* De Sint Hubertuslaan volgend in oostelijke richting tot aan het Julianakanaal;
* Het Julianakanaal volgend in zuidelijke richting tot de brug van de snelweg A76. Artikel II

Deze regeling wordt op 20 juli 2001 om 17.30 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking. Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Deel: ' Uitbreiding Regeling vervoersverbod bijen Stein '
Lees ook