Gemeente Stadskanaal

Vervanging en uitbreiding verlichting in de gemeente Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal vraagt de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen van Fl.370.000,00 voor de vervanging van openbare verlichting.

Daarnaast vraagt het college de Raad nog eens een krediet van Fl.16.500,00 voor de uitbreiding van de openbare verlichting op drie locaties in onze gemeente.

In de gemeente Stadskanaal staan ongeveer 500 lichtmasten waarvan de technische levensduur van 30 jaar is overschreden. Er is een meerjarenraming opgesteld om de vervanging te realiseren. De Edon heeft nu een vervangingsplan gemaakt voor het gedeelte Maarsveld dat buiten het herstructureringsplan ligt.

Het vervangen van de huidige energieverslindende lichtmasten door energiezuinige verlichting geeft een aanzienlijke milieubesparing. Als de oude lichtmasten niet worden vervangen, kan de EDON niet garanderen dat de verlichting blijft branden. In veel gevallen zijn er geen reserve-onderdelen meer voorradig. Bovendien geven oude lichtmasten een hogere onderhoudslast.

Verder is geconstateerd dat er onvoldoende verlichting is op de Drouwenerkade, het Ceresdiep en de Akkerweg. Met het plaatsen van 1 lichtmast op deze locaties wordt de sociale veiligheid hier vergroot. Ook de aansluiting van de Verbindingsweg op de Exloërweg bij 1e Oomsberg is niet verlicht. Dit kan uit het oogpunt van de verkeersveiligheid worden opgelost met de plaatsing van drie lichtmasten.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Uitbreiding verlichting gemeente Stadskanaal '
Lees ook