Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 7 mei 1999

Mededeling voor de vakpers
Uiterste inzaaidatum van Mac Sharry gewassen naar 31 mei 1999

De Europese Commissie verplaatst de uiterste inzaaidatum van Mac Sharry gewassen van 15 naar 31 mei 1999. Nederland heeft in Brussel hierop aangedrongen als gevolg van de natte omstandigheden in het najaar 1998 en het voorjaar 1999. Bovenstaande melding is onder voorbehoud totdat definitieve plaatsing in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen volgt.

Let op: de datum voor het indienen van een Aanvraag oppervlakten 1999 wijzigt niet.

* tot 10 mei 1999 kunt u het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terugsturen;

* aanvraagformulieren die binnenkomen na 10 mei 1999 neemt LASER tot en met 4 juni 1999 in behandeling. Echter per werkdag van overschrijding zal er een korting van 1% plaatsvinden op de akkerbouwsubsidie en/of de oppervlakte voederareaal;
* aanvraagformulieren die binnenkomen na 4 juni 1999 worden niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie?
Meer informatie is verkrijgbaar bij de klantenservices van de regiokantoren.

LASER - Noord: (050) 599 23 80
LASER - Oost: (0570) 66 77 77
LASER - Noordwest: (020) 495 36 66
LASER - Zuidwest: (078) 639 52 00
LASER - Zuidoost: (0475) 35 55 55

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Uiterste inzaaidatum van Mac Sharry gewassen verplaatst '
Lees ook