Gemeente Hilversum


Ontsluitingsweg Havenkwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten vastgesteld voor de ontsluitingsweg, die in het Havenkwartier zal worden aangelegd. De weg is straks nodig, om de bedrijven te kunnen bereiken die zich gaan vestigen op het terrein van de gedempte eerste havenarm.

Het is de bedoeling, dat de nieuwe weg over het gedempte gedeelte van de haven wordt aangelegd. Het tracé is al eerder vastgelegd in het bestemmingsplan Vreelandseweg. De weg gaat aan de ene kant aansluiten op de Nieuwe Havenweg en aan de andere kant, via de Zuider Loswal, verbinding maken met de Vreelandseweg.

De nieuwe weg wordt 6,50 meter breed en is geschikt voor verkeer in twee richtingen. Aan de noord-westzijde van de weg worden parkeervakken aangelegd. Aan beide zijden komen trottoirs. De kruising met de Nieuwe Havenweg wordt een voorrangskruising met voorrang voor het verkeer op de Nieuwe Havenweg. De voorrangsregeling bij de aansluiting op de Vreelandseweg wordt, met het oog op de doorstroming van het verkeer op de Buitenring, niet gewijzigd. Een aparte strook om linksaf te slaan vanaf de Vreelandseweg richting Zuider Loswal, wordt aangelegd tegelijk met de aanpassing van de rotonde Vreelandseweg/Diependaalselaan.

Over het voorlopig ontwerp zal via de gebruikelijke weg inspraak worden verleend.

Als u meer over voorgaande wilt weten dan kunt u contact opnemen met de heer E. Sonnenberg (tel. 629 23 47) of de heer J.W. Fonk (tel. 629 26 13), beiden van de dienst Stadsontwikkeling.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitgangspunt ontsluitingsweg Havenkwartier H'sum vastgesteld '
Lees ook