===========================================================

extra uitgave : 18 juni 1999

Bezoek het Veenkoloniaal en de site van het Veenkoloniaal Museum: https://surf.to/vm

21 juni verschijnt er een zeer interessant boek over de geschiedenis van Pekela, getiteld Kroniek van Pekela. Het werk kan worden beschouwd als het levenswerk van de auteur Dick Kuil, iemand die veel weet over de geschiedenis van zijn geboorteplaats Oude Pekela.

Een aanrader voor iedereen die geinteresseerd is in de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.

Kroniek van Pekela

(1558) 1599-1999

400 jaar geschiedenis van Pekela

in chronologische weergave

'Kroniek van Pekela' is door mij geschreven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de gemeente Pekela
(Oude en Nieuwe Pekela) op 21 juni 1999 en is het verhaal van belangrijke en minder belangrijke feiten, alledaagse gebeurtenissen en ongewone zaken, vermeld naar
tijdsvolgorde.

Ik heb gemeend de gegevens van mijn onderzoek, waaraan ik meer dan 20 jaar heb gewerkt, niet voor mij zelf te houden, maar in de vorm van een boek te publiceren. De aldus ontstane kroniek is samengesteld op basis van
uitgebreid archief- en literatuuronderzoek,
krantenberichten, bijdragen van correspondenten en ooggetuigenverslagen.

De kroniek vormt een uniek tijdsbeeld van wat zich gedurende 400 jaar in de Pekela's heeft afgespeeld.
Enkele onderwerpen uit de inhoud:

De vervening van 'de Peckel' vanaf 1599 (met veel namen)
De rol van de stad Groningen

De scheepvaart (scheepsbouw, zeevaart en scheepsrampen)
De opkomst en neergang van o.a. de strokartonindustrie
De religies en het onderwijs

Het sociale en culturele leven

(fragment)biografiën van veel inwoners

enz. enz.

Enkele (technische) gegevens van het boek:

Gebonden editie in linnen band

Inhoud 624 pagina's

Geïllustreerd met meer dan 75 foto's

Formaat 21x29,7 cm (A4)

Stofomslag in full color

Geïnteresseerden kunnen het boek, waarvan de oplage beperkt is, in hun bezit krijgen door mij een email te sturen en door een bedrag van f 105,- over te schrijven op bankrekening 3058.28.185 van D. Kuil te Ten Boer, onder vermelding van "kroniek".

Onmiddellijk na het verschijnen van het boek, op 21 juni 1999, zal dit, zonder extra kosten, aan u worden
toegezonden. (binnen Nederland)

Degene die meer inlichtingen wenst over het boek, kan mij een email sturen.

Dick Kuil
futurum@bart.nl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marten Fokkens, Wedde, The Netherlands
e-mail : mfkns@gironet.nl - ICQ NR.: 13267349

Realisatie non-profit internet sites:

VEENKOLONIAAL MUSEUM
https://surf.to/vm
ZUVER WOTTER
https://home.wxs.nl/~smdog/zuverwotter.html
HUIS TE WEDDE
https://www.gironet.nl/home/mfkns/wedde.html

Deel: ' Uitgave 'Kroniek' bij 400-jarig bestaan Pekela '
Lees ook