Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veiligheidshalve
Een publicatie bij het onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid. 10 februari 2000
zesde jaargang, nr. 1, 02/00
Veiligheidshalve is een uitgave van het ministerie van BZK in samenwerking met het ministerie van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en verschijnt zes keer per jaar. In dit nummer:


* "Brede beweging voor veiligheid", een verslag van een bijeenkomst in december 1999, over de rol die burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen spelen bij de bevordering van de leefbaarheid in de wijk en veiligheid op straat.
* "Eerst meten dan plannen maken", over de ontwikkeling van het grotestedenbeleid voor Schiedam.

* "Verkeersveiligheid belemmert hulpverleners", deskundigen buigen zich over het probleem met verkeersremmende maatregelen. Ze belemmeren de hulpverleners danig.

* "De praktijk: OOG-project pakt normvervaging aan", OOG, Observatie Ongewenst Gedrag en situaties, is een initiatief van Donnie Jelsma en andere buurtbewoners in Hoogvliet. Zij vinden dat niet alleen de overheid, maar ook ouders normvervaging te lijf moeten gaan. Op een speelse manier laten ze kinderen kennismaken met ongewenst en onveilig gedrag.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Uitgave ministerie BZK, Justitie en Nederlandse gemeenten '
Lees ook