TEXAS CHILDREN'S HOSPITAL

Uitgave obligatielening Texas Children's Hospital

Texas Children's Hospital geeft obligatielening uit om de grootste uitbreiding uit de geschiedenis van het 'Texas Medical Center' te financieren.

Houston (V.S.), 23 juni - Geruggensteund door uitstekende beoordelingen van drie van de toonaangevende Amerikaanse firma's die zich specialiseren in kredietwaardigheid, effecten en investeringen, heeft het 'Texas Children's Hospital' in Houston obligaties uitgegeven voor een waarde van 394 miljoen Amerikaanse dollar om er het meest ambitieuze uitbreidingsproject uit de geschiedenis van het Texas Medical Center mee te financieren.

Deze uitgifte - de grootste uit de 45 jaar lange geschiedenis van het gespecialiseerde kinderziekenhuis - volgt op de toekenning van de best mogelijke kredietwaardigheidsbeoordelingen door Standard & Poor's, Moody's Investors Services en Fitch IBCA, Inc.

'Deze kapitaalvermeerdering is de belangrijkste onderneming uit de hele geschiedenis van het ziekenhuis,' zei Mark A. Wallace, voorzitter en algemeen directeur ('CEO') van het Texas Children's Hospital. 'Al lang staat Texas Children's vooraan op het gebied van op kinderen gerichte gezondheidszorg, onderzoek en opvoeding. Ons uitbreidingsproject - dat we financieren met leningen en met een campagne waarmee we 80 miljoen dollar bijeenbrachten - zal ons in staat stellen om onze dienstverlening verder uit te breiden om zo tegemoet te kunnen komen aan de vraag van de patiënten, en tegelijkertijd verstevigen we op deze manier onze positie op de markt.'

Standard & Poor's en Fitch kenden de obligatielening hogere rangorde van het ziekenhuis de onderliggende beoordeling AA toe, en vermeldden daarbij de financiële resultaten van Texas Children's en de uitstekende staat van dienst van het ziekenhuis op het gebied van geavanceerde multidisciplinaire specialistische pediatrische verzorging en onderzoek. Van Moody's kreeg de
langlopende lening van hogere rangorde de beoordeling Aa2 mee. 'De grote vraag die bij de patiënten bestaat, heeft geleid tot een gezonde financiële positie van het ziekenhuis, en heeft ons in staat gesteld om nu met deze uitbreiding van onze dienstverlening van start te gaan,' zei Dr. Ralph D. Feigin, hoofdgeneesheer ('physician-in-chief') van het Texas Children's Hospital en voorzitter ('president') van het met het ziekenhuis verbonden Baylor College of Medicine. 'Deze uitbreiding en modernisering -een project waarmee een investering van 345 miljoen dollar is gemoeid - zal ons de mogelijkheid bieden om nieuwe aan de wensen van de patiënten aangepaste diensten op te zetten en op die manier normverleggend te kunnen blijven werken in de pediatrische geneeskunde.'

De uitbreiding omvat onder meer een nieuwe vijftien verdiepingen tellende vleugel voor intern verpleegde patiënten bij de bestaande West Tower van het ziekenhuis; de bouw van een nieuw poliklinisch centrum, eveneens met vijftien verdiepingen; en de renovatie van het bestaande Feigin Center om het om te vormen tot een centrum waar uitsluitend onderzoek wordt uitgevoerd. Het hele project - dat een uitbreiding van de ziekenhuiscampus met ongeveer 130.000 vierkante meter inhoudt - zou in de loop van het jaar 2002 voltooid moeten zijn.

De obligatielening die door het ziekenhuis wordt uitgegeven, werd opgesplitst (70/30) tussen obligaties met variabele en met vaste rentevoet. De uitgever van de obligaties was de Harris County Health Facilities Development Corporation. De verkoop van de Series 1999A obligaties met vaste rentevoet (voor een tegenwaarde van 118 miljoen dollar) en de Series 1999B obligaties met variabele rente (voor een tegenwaarde van 276 miljoen dollar) werd beheerd door Goldman Sachs & Co.

'We pasten deze strategie toe, om te kunnen profiteren van de huidige lage rentevoeten,' zei Sally Nelson, vice-voorzitter en financieel directeur ('chief financial officer') van Texas Children's. 'Op deze manier scheppen we de mogelijkheid om de schuld met variabele rentevoet te herfinancieren
als de intrestvoeten plots de hoogte ingaan.' De uitbreiding van Texas Children's - een project dat vier jaar zal duren en waarmee een investering is gemoeid van 345 miljoen dollar - is een van de grootste bouwprojecten in de sector van de gezondheidszorg in Amerika. Aanvullende faciliteiten en gerenoveerde ruimte is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag vanuit de markt. In 1998 werden in totaal 18.000 patiënten opgenomen, terwijl niet minder dan 377.000 poliklinische behandelingen werden uitgevoerd - in vergelijking met een totaal van 255.000 in 1993.

Texas Children's Hospital werkt op niet-commerciële basis (zonder winstoogmerk) en is met 456 bedden het grootste kinderziekenhuis in Amerika.Het werd in 1998 met eervolle vermelding erkend door de 'Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations' ('gezamenlijke commissie voor de erkenning van organisaties actief in de gezondheidszorg). Voor de derde keer op rij bereikte het ziekenhuis deze graad van uitmuntendheid, een eer die nooit eerder een pediatrisch ziekenhuis te beurt viel.

Nadere informatie over het uitbreidingsproject van het Texas Children's Hospital - met ondermeer een door de computer gegenereerde voorstelling van de voltooide toevoegingen - is on line te vinden bij het Texas Children's News Center op het webadres www.texaschildrenshospital.org

Praktische gegevens
Uitbreidingsproject van het Texas Children's Hospital
1. De uitbreiding en modernisering zal resulteren in een vergroting van de bestaande faciliteiten met ongeveer 130.000 vierkante meter. De totale oppervlakte van de ziekenhuiscampus zal dan bijna 260.000 vierkante meter bedragen. De uitbreiding omvat de hiernavolgende elementen:

2. Een nieuwe, vijftien verdiepingen tellende vleugel voor intern verpleegde patiënten bij de bestaande West Tower van het ziekenhuis
3. De bouw van een nieuw poliklinisch centrum (S-Lot Building)
4. De renovatie van het bestaande Feigin Center om dit om te vormen toteen centrum dat uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden zal bestemd zijn.

5. De totale kostprijs van het project - 345 miljoen Amerikaanse dollar- wordt gefinancierd met een combinatie van leningen en door middel van een campagne waarmee 80 miljoen dollar bijeen werd gebracht.

6. De obligaties van Texas Children's kregen de best mogelijke beoordeling van drie van de toonaangevende Amerikaanse firma's die zich specialiseren in de beoordeling van kredietwaardigheid - zowel Standard & Poor's als Fitch IBCA, Inc. kenden hun AA beoordeling toe, en van Moody's Investors Services kreeg de obligatie de quotering Aa2 mee.

7. Er werden voor een totaal van 394 miljoen Amerikaanse dollar obligaties uitgegeven.

8. Series 1999A obligaties - 118 miljoen dollar tegen een vaste rentevoet, uitgegeven op 19 mei 1999 (verkoop onder beheer van de Harris County Health Facilities Development Corporation)
9. Series 1999B obligaties - 276 miljoen dollar tegen variabele rentevoet, uitgegeven op 23 juni 1999 (verkoop onder beheer van Goldman Sachs)
10. Het gedeelte van de uitgifte met variabele rentevoet werd samengesteld met voor 100 miljoen dollar Goldman Sachs 'auction-rate'obligaties (PARS programma) en voor 176 miljoen dollar aflosbare obligaties ('demand obligations') met variabele rentevoet van Morgan Guaranty.
11. FKP Architects, Inc. is de architectenfirma die door Texas Children's in dienst werd genomen voor het project. W.S. Bellows Construction Corp. is de hoofdaannemer.
12. In maart 1999 werd met de bouwwerken begonnen. Volgens de planning moet het werk klaar zijn in de loop van het jaar 2002.

Contactpersoon: Steve Sievert van het Texas Children's Hospital, tel.: +1 713-770-2046, of via e-mail, sdsiever@texaschildrenshospital.org/ Website: https://www.texaschildrenshospital.org/

24 jun 99 12:13

Deel: ' Uitgave obligatielening Texas Children's Hospital '
Lees ook