Millennium Platform

Aansprakelijkheid en het millenniumprobleem

Wie draait op voor de schade als gevolg van het millenniumprobleem?
Dat is de hamvraag waar overal ter wereld juristen en leken zich de komende maanden en misschien wel jaren over gaan buigen. De discussie rond het juridische aansprakelijkheidsvraagstuk is tot dusverre in veel gevallen bewust beperkt om eerst en vooral ruim baan te geven aan de aanpak en oplossing van het millenniumprobleem ('Eerst oplossen, dan knokken'). Ondanks deze lovenswaardige benadering, is er behoefte aan een aanzet tot discussie rond enkele juridische aspecten van het millenniumvraagstuk, om mogelijk een evenwichtiger benadering te bereiken.

In Beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid. Contractuele aansprakelijkheidsvragen rond het millenniumprobleem wordt een aantal criteria benoemd die bij de beoordeling van millenniumaansprakelijkheid een rol kunnen spelen. Deze uitgave bevat informatie die handvatten biedt voor iedereen die zich met de juridische behandeling van millenniumgeschillen bezighoudt.

Beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid is een uitgave van de Werkgroep Juridische Zaken van het Millennium Platform.

U kunt de uitgave hieronder downloaden als PDF-file, zodat het te bekijken en te printen is met Acrobat Reader. Als u niet beschikt over Acrobat Reader kunt u het hier gratis downloaden. Voor bestellingen van de gedrukte versie kunt u bellen met 0800 - 999 2000.


Document aangemaakt: 04-11-1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitgaven over Aansprakelijkheid en het millenniumprobleem '
Lees ook