EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Uitgavenstop is regelrechte ramp voor Nederlandse economie

EVO geschokt over maatregel Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft per direct een stop afgekondigd op alle uitgaven voor infrastructuur. Dit is nodig, omdat deze dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat nu al euro 400 mln meer dreigt uit te geven dan voor 2003 is begroot.

EVO vindt de voorgenomen uitgavenstop onacceptabel. Het is schandalig dat een project als de aanleg van de hogesnelheidslijn hiervan een belangrijke oorzaak is. EVO roept al jaren dat de overheid zich in eerste instantie moet concentreren op onderhoud en uitbouw van bestaande infrastructuur, in plaats van zichzelf te verliezen in zogenaamde ?high tech?-projecten.

Gezien de achterstand in aanleg en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur hielden de gereserveerde budgetten al niet over. De aangekondigde uitgavenstop brengt Nederland nog verder weg van een adequate infrastructuur.

Juist in een tijd dat de economische groei vermindert, de winstgevendheid van het bedrijfsleven slinkt en de werkeloosheid weer oploopt, is Nederland gebaat bij een goede infrastructuur. Een efficiënt en storingsvrij wegennet betekent minder files, minder vertraging en daarmee minder kosten voor het bedrijfsleven. Dit heeft weer een positieve weerslag op de werkgelegenheid.

EVO rekent erop dat de infrastructuurprojecten, die zijn vastgelegd in het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport en de net aangenomen Spoedwet Wegverbreding, gewoon doorgang vinden.

Deel: ' Uitgavenstop is regelrechte ramp voor Nederlandse economie '
Lees ook