Uitgebreide awardceremonie tijdens Algemene Ledenvergadering van TVVL


AMERSFOORT, 20090613 -- TVVL, de Nederlandse Technische Vereniging voor installaties in gebouwen viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. In totaal reikte TVVL tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 juni 2009 acht onderscheidingen uit, waaronder de B.J. Maxprijs. Ook benoemde de jubilerende vereniging drie ereleden en n lid van verdienste.

Gouden TVVL Penning
TVVL kent deze onderscheiding slechts een keer per vijf jaar toe aan een persoon die een uitstekende bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. Prof.ir. W. (Wim) Zeiler nam de TVVL penning in ontvangst voor zijn niet aflatende inspanningen op het snijvlak van installaties en gebouwen met vele publicaties over architectonische, technische en organisatorische aspecten.

Ereleden
Tot ereleden werden benoemd prof.ir. H. (Henk) van der Ree, Ir. J.M.M. (Jan) de Wit en de heer W. (Henk) Wijckerheld Bisdom wegens hun grote inspanningen voor de vereniging en promotie van het vakgebied.

Lid van verdienste
De heer Ing. P.J. (Peter) Savelbergh werd benoemd tot lid van verdienste wegens zijn grote inspanningen voor de vereniging onder andere als docent van de TVVL-cursus Luchtbehandelingstechniek. Daarnaast was hij de initiator en voorzitter van de TVVL regio Limburg.

TVVL onderscheiding
Toe te kennen aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kennisverspreiding en ontwikkelingen in het vakgebied. Prof.ir. P.H.H. Leijendeckers, Prof.ir. R.W.J. Kouffeld, de heer J. (Jan) Bosma en G.W. (Gerard) Draijer namen de TVVL onderscheiding in ontvangst voor hun grote inspanning voor de REHVA dictionary waarvan zij de eindredactie van de vertaling van 13.000 Engelse technische woorden naar het Nederlands op zich hebben genomen.

Bijzondere onderscheiding
Wegens hun grote bijdrage aan het vervaardigen van het TVVL 50 Jubileumboek ontvingen de heren A.J. (Andr) de Weijert en Ing. J.J. (Jan) Wiemer een bijzonder onderscheiding. Deze onderscheiding bestaat uit een sculptuur die het afnemen van de hoed symboliseert. Chapeau!

B.J. Max Prijs
De voorzitter van de jury, prof. Ir. H. van der Ree, sprak de considerans uit tijdens de TVVL Jaarvergadering. De winnaar van de B.J. Maxprijs 2009 is de heer H.C. (Henk) Peitsman, wegens zijn belangrijke rol bij de ontwikkeling van methoden voor het op peil houden van de prestaties van klimaatinstallaties en de wijze waarop hij deze kennis heeft overgedragen. De heer Peitsman kon helaas niet aanwezig zijn. Zijn echtgenote nam de prijs in ontvangst van de voorzitter van de B.J. Maxstichting, de heer ing. W.M.F. (Ferry) de Vries. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 4.500.00, een oorkonde en een penning. De ene helft van het bedrag is vrij besteedbaar, de andere helft mag de winnaar besteden aan een onderzoeksdoel.

Kijk op www.tvvl.nl/default.asp?id=2666&cat=Over+TVVL&subcat=Informatie voor meer informatie over de awardwinnaars.

TVVL
TVVL is de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en bestaat sinds 1959. TVVL is n van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers (bedrijfsleden). TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.


Deel: ' Uitgebreide awardceremonie tijdens Algemene Ledenvergadering van TVVL '
Lees ook