Socialistische Partij

12de congres

`Uitgelekte zorgadviezen onaanvaardbaar'

21-02-2003 * De SP heeft de hand weten te leggen op de vertrouwelijke rapportage `Financiële bouwstenen zorg' voor de kabinetsformatie van een werkgroep van ambtenaren van VWS en Financiën. Deze werkgroep concludeert dat indien ervan wordt uitgegaan dat het recht op zorg overeind blijft, de door het CPB geraamde groei van 2,5% (6,6 miljard euro) aangevuld moet worden met 2,5 tot 3,5 miljard euro extra. En dit is alleen nog maar voor de wachtlijsten; voor andere noodzakelijke investeringen in de kwaliteit is nog meer geld nodig. SP-Kamerlid Kant: `Dit advies is maatschappelijke onaanvaardbaar.'

Als suggesties voor bezuinigingen worden door de adviesgroep aangegeven: * verlaging van de loonkosten; * meer en hogere eigen betalingen. Gedacht wordt aan eigen betalingen tot maximaal 100-500, specifieke eigen bijdragen per zorgvraag, verhoging eigen bijdrage AWBZ, introductie vermogenstoets, verlaging zak- en kleedgeld; * pakketmaatregelen, bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, tandzorg boven 18 jaar uit pakket, kraamzorgvergoeding beperken, slaap- en kalmeringsmiddelen en/of cholesterolverlagers en maagzuurremmers eruit, afschaffen vergoeding AWBZ-zorg minder dan 4 uur, afschaffen vergoeding huishoudelijke verzorging.

Agnes Kant vindt al deze voorstellen maatschappelijke onaanvaardbaar: Werkers in de zorg verdienen juist meer waardering. Eigen betalingen en pakketbeperkingen zullen er het hardst inhakken bij chronisch zieken en gehandicapten, iets wat in het rapport ook wordt erkend. Eerdere ervaringen leren dat eigen bijdragen niet leiden tot minder gebruik en zo wel, als bijdrage hoog genoeg is, leiden deze er ook toe dat mensen om financiële redenen afzien van noodzakelijke zorg. Om een tweedeling in de zorg te voorkomen zal het nieuwe kabinet dus vele miljarden extra in de zorg moeten investeren.

De rapportage is te downloaden (PDF).

Zie het origineel http://www.sp.nl/db/nieuws/ka...uwspage.html/1618 .

Deel: ' `Uitgelekte zorgadviezen onaanvaardbaar' '
Lees ook