Gemeente Weert

02-05-2002

Uitgesteld werkbezoek Staatssecretaris Verstand

Mevr. A. Verstand, demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, brengt dinsdag 14 mei a.s. het werkbezoek aan Weert dat oorspronkelijk voorzien was op 24 april jl. Wegens familie-omstandigheden van de staatssecretaris kon dat bezoek toen niet doorgaan.

Het werkbezoek staat vooral in het teken van het door Bouwontwikkeling Jongen ontwikkelde plan voor een multifunctioneel sportcentrum in Weert.

Het bezoek begint om 10.00 uur. Burgemeester Majoor van Weert heet de staatssecretaris en de bij het bezoek betrokken genodigden dan welkom in de raadzaal van het stadhuis.
Mevr. Verstand wordt vergezeld door enkele functionarissen van het landelijk projectbureau Dagindeling en door de voorzitter van de landelijke stuurgroep Dagindeling.

Als het project voor een multifunctioneel sportcentrum doorgaat, beogen de initiatiefnemers het plan te koppelen aan landelijk levende ideeën over nieuwe vormen van dagindeling. Daarbij worden onderwijs-, kinderopvang- en vrijetijds-voorzieningen gecombineerd. Een ontwikkeling waaraan de landelijke stuurgroep Dagindeling vorm tracht te geven.
De staatssecretaris is erin geïnteresseerd hoe e.e.a. in Weert zou kunnen worden gerealiseerd.

Het Weerter gemeentebestuur is momenteel met de intiatiefnemers van het multifunctionele sportcentrum in gesprek over de financiële haalbaarheid van het project.

Van 11.00 tot 12.00 uur maakt het gezelschap per bus een rondrit door de bij het project betrokken plangebieden.
Het werkbezoek eindigt met een lunch in restaurant 'Parc de IJzeren Man'. Om 13.00 uur keert de staatssecretaris en haar gezelschap huiswaarts.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitgesteld werkbezoek Staatssecretaris Verstand aan Weert '
Lees ook