expostbus51


UITGEVERIJ LEKRA

Ieder boek kan nu uitgegeven worden.

Het is niet makkelijk om als schrijver zijnde een boek gepubliceerd te krijgen. Een uitgever vinden is vaak zeer moeilijk. Vaak lukt het dan ook niet om een boek uit te geven. Dit komt onder andere doordat uitgeven een zeer kostbare zaak is. Daarnaast is het aanbod van manuscripten bij een uitgever erg groot. Vooral iemand die onbekend is, of zich op een kleine doelgroep richt, zal er maar heel zelden in slagen om de interesse van een uitgever op te wekken.

Helemaal onbegrijpelijk is deze instelling van een uitgever overigens niet. Maar door deze situatie, komen onbekende schrijvers vaak niet aan de beurt om hun boek gedrukt en gepubliceerd te krijgen. Dit is toch jammer, want er worden veel meer goede boeken geschreven dan er uitgegeven worden.

Drukkerij, en tevens uitgever Lekra, heeft een andere opzet dan gebruikelijk om boeken waar uitgevers geen belangstelling voor hebben toch onder de aandacht te brengen. In principe kan ieder manuscript via uitgeverij Lekra uitgegeven worden.

Doordat de schrijver de drukkosten betaald, kan het manuscript toch in boekvorm verschijnen. In principe krijgt de schrijver de boeken thuis voor eigen activiteiten en wordt op de Internetsite van de uitgever aandacht aan het boek geschonken. Belangstellenden kunnen de boeken dan rechtstreeks bij de schrijver bestellen.

Om de aangeboden manuscripten op kosten van de uitgever te laten drukken, zou een vroegtijdig einde betekenen van de uitgever. Vandaar dat andere uitgevers er ook niet aan beginnen, of zeer voorzichtig zijn. De verdere afhandeling van de verkoop is in combinatie met de drukkosten niet op te brengen. Het drukken in kleine oplagen, de verzendkosten en de opbrengst van de boekverkoper, zorgen er voor dat het gewoon niet mogelijk is om dit allemaal te bekostigen.

Door de andere werkwijze is het nu wel mogelijk om creaties van schrijvers op de markt te krijgen. De drukkosten zijn overigens betaalbaar.

Deze maand verschijnt het eerste op deze manier geproduceerde boek, een autobiografisch werk getiteld .De Burcht Wankelt. van Dirk Jan Gritter, journalist

Meer informatie op www.publisher.nl

Leo Krans

11 nov 99 11:11

Deel: ' Uitgeverij Lekra U betaalt, wij drukken '
Lees ook