expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: Uitgifte 3-jarige lening: 2,5 mld euro

PERSBERICHTNR. 99/032 Den Haag 09 februari 1999

EERSTE UITGIFTE VAN 3-JARIGE LENING BRENGT 2,5 MILJARD EURO OP

De eerste tranche van de 3% lening 1999 per 15 februari 2002 heeft 2,5 miljard euro opgebracht. De gemiddelde koers van uitgifte is 99,49 en het daarbij behorende rendement bedraagt 3,18%. De storting is op 16 februari 1999.

Deze emissie is bestemd voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1999. Deze wordt geraamd op 25 miljard euro (ongeveer 56 miljard gulden), waarvan thans 5 miljard euro is gedekt.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Telefoonnummer: 070-342 8236


09 feb 99 14:32

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitgifte 3-jarige lening brengt 2,5 mld euro op '
Lees ook