expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN:STAATSLENING

PERSBERICHTNR. 99/029 Den Haag 5 februari 1999

UITGIFTE VAN EERSTE 3-JAARS STAATSLENING: 3% 15 FEBRUARI .02

Aanstaande dinsdag zal de Staat voor het eerst emitteren in het 3-jarige looptijdsegment. Minister Zalm van Financiën heeft de coupon van deze 3-jarige euro staatslening vastgesteld op 3%. Hiermee zijn alle modaliteiten van deze lening bekend: een 3-jarige 3% lening 1999 per 15 februari 2002. Het streefbedrag van de emissie in februari is 2 à 2,5 miljard euro. Door middel van vervolguitgiften wordt beoogd het uitstaande bedrag in de loop van 1999 naar tenminste 10 miljard euro te brengen.

De uitgifte vindt plaats volgens het toonbanksysteem. De inschrijving op deze staatslening staat open van dinsdag 9 februari 1999, 9.00 uur tot nadere aankondiging of tot het streefbedrag is bereikt. De koers van uitgifte kan doorlopend worden aangepast. Inschrijving op DSL.s vindt plaats via de Primary Dealers. De Primary Dealers in DSL.s staan vermeld op Reuters DSTAMENU en internet: www.dutchstate.nl. De storting is op dinsdag 16 februari 1999 en de aflossing vindt plaats op 15 februari 2002, met bijbetaling van één dag opgelopen rente.

Financieringsbehoefte
De nu aangekondigde lening is de tweede die bestemd is voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1999. Deze wordt geraamd op 25 miljard euro (ongeveer 56 miljard gulden), waarvan al 2,5 miljard euro is gedekt.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
tel.: 070 - 342 8124


05 feb 99 13:21

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitgifte eerste 3-jaars staatslening 3% '
Lees ook