(expostbus51)


Ministerie van Financien


Uitgifte eerste staatslening in euro

PERSBERICHTNR. 98/002 Den Haag 8 januari 1999

UITGIFTE EERSTE STAATSLENING IN EURO

Overeenkomstig de emissiekalender heeft Minister Zalm van Financiën de eerste staatslening in euro.s bekendgemaakt. Hiermee zijn alle modaliteiten van deze eerste euro-lening bekend: een
10,5-jarige 3,75% lening 1999 per 15 juli 2009. Het streefbedrag van de emissie in januari is 2 à 2,5 miljard euro. Door middel van vervolguitgiften wordt beoogd het uitstaande bedrag tenminste naar 10 miljard euro te brengen.

De uitgifte vindt plaats volgens het toonbanksysteem. De inschrijving op deze staatslening staat open van dinsdag 12 januari 1999, 9.00 uur tot nadere aankondiging of tot het streefbedrag is bereikt. De koers van uitgifte kan doorlopend worden aangepast. De storting is op dinsdag 19 januari 1999 en de aflossing vindt plaats op 15 juli 2009.

De rente is 3,75% per jaar en de eerste rentebetaling vindt plaats op
15 juli 2000 (lange eerste couponperiode). De volgende rentebetalingen zijn jaarlijks op 15 juli.
Bij deze, en alle volgende nieuwe staatsleningen, is de dagtellingsconventie voor de berekening van de opgelopen rente .actual/actual.. Daarmee wordt bedoeld dat bij vervolguitgiften of bij tussentijdse verkoop de opgelopen rente wordt berekend aan de hand van het werkelijke aantal dagen tussen de rentevervaldatum en datum van storting of verkoop, en het werkelijke aantal dagen in een jaar. Dit sluit aan bij regels van de ISMA (International Securities Market Association). Ook de geredenomineerde staatsleningen zullen vanaf de eerstvolgende coupondatum in 1999 worden verhandeld op basis van .actual/actual..

Financieringsbehoefte
De nu aangekondigde lening is de eerste die bestemd is voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1999. Deze wordt geraamd op 25 miljard euro (ongeveer 56 miljard gulden).

Woordvoerder: Drs. F.F.M. Kemperman
Telefoonnummer: 070-342 8236


08 jan 99 09:13

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitgifte eerste staatslening in euro '
Lees ook