Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag, 11 oktober 2001

Japanese retial targeted straigt USD-emissie van de Bank Nederlandse Gemeenten Onder de Japanse `Secondary Shelf'

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft besloten tot de uitgifte van een USD obligatielening ter grootte van USD 300 miljoen. Deze obligatielening is geëmitteerd onder de Japanse `Secondary Shelf' registratie.

De lening heeft een halfjaarlijkse coupon van 4,05% en een uitgiftekoers van 100%. De storting is gesteld op 1 november 2001. Aflossing zal plaatsvinden op 6 november 2006.

De lening wordt uitgebracht door Mizuho International plc., London.

Voor nadere informatie email: info@bng.nl

Deel: ' Uitgifte USD obligatielening ter grootte van UDS 300 miljoen '
Lees ook