ROBECO NEDERLAND BV

Uitgiftekoers vervolgemissie Robeco Private Equity

Rotterdam, 17 juni 2002

PERSBERICHT

UITGIFTEKOERS VERVOLGEMISSIE ROBECO PRIVATE EQUITY

VASTGESTELD OP EUR 99,30

Op 22 mei jl. is bekend gemaakt dat Robeco Private Equity van 27 mei tot 14 juni 2002 eenmalig voor inschrijving werd opengesteld. De beheerder van het fonds, Robeco Consulting Services B.V., heeft de intrinsieke waarde per eerder uitgegeven participatie vastgesteld op EUR 97,35 per 14 juni 2002. De per 21 juni 2002 nieuw uit te geven participaties worden derhalve uitgegeven tegen een koers van 102% van deze intrinsieke waarde (EUR 99,30 per participatie).

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
010 - 224 28 10

0653 - 831 586
r.p.florisson@robeco.nl

17 jun 02 08:32

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitgiftekoers vervolgemissie Robeco Private Equity '
Lees ook