Gemeente Den Haag


25 januari 1999

Uithof kan beginnen met bouwen

President rechtbank wijst schorsingsverzoeken af

De president van de Haagse rechtbank heeft maandag 25 januari 1999 de schorsingsverzoeken tegen zowel bouwvergunning als kapvergunning voor het uitbreidingsplan De Uithof afgewezen. Voor de voortgang van het project is deze uitspraak bijzonder belangrijk. De initiatiefnemer kan nu namelijk beginnen met de bouw. Een belangrijke sportvoorziening blijft hiermee voor Den Haag behouden. In maart aanstaande wordt met de bouw gestart; naar verwachting kan het complex in het seizoen 2000/2001 in gebruik genomen worden. De gemeente wil zo spoedig mogelijk beginnen met het bouwrijp maken van de grond.

Begin 1998 stemde de gemeenteraad in met het beginselplan voor De Uithof. Dit beginselplan is op basis van het programma van eisen ontworpen door het Haags architectenbureau Atelier Pro. Indoorskiën, rock- and iceclimbing en karten zijn ondermeer als nieuwe activiteiten in het plan opgenomen; ook voor nieuwe detailhandel is ruimte gereserveerd. De nieuwbouw sluit aan op de bestaande bebouwing.

Deel: ' Uithof Den Haag kan beginnen met bouwen '
Lees ook