Gemeente Delft

01 september 1999
Persbericht UITKERING 21-JARIGE ALLEENSTAANDEN 5% HOGER

Delft past de bijstandsverlening aan 21- en 22-jarige alleenstaanden aan. Evenals andere gemeenten herziet Delft haar bijstands-verordening na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Deze raad oordeelde onlangs dat inwonende meerderjarige kinderen in bepaalde gevallen recht hebben op een wat hogere uitkering.

Naar aanleiding van deze uitspraak stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de uitkering voor 21-jarigen met 5% te verhogen. Daarnaast geldt voor 21- en 22-jarigen dat de uitkering niet zal worden verlaagd indien zij inwonend zijn bij hun ouders. Als ze inwonen bij anderen (zoals kamerhuurderers) zal de gemeente de uitkering ook niet verlagen, als men kan aantonen dat de inwoning plaats vindt op een commerciële basis. De betreffende alleenstaande zal in die gevallen een kamerhuurcontract moeten tonen. De gemeente paste de bijstandsverordening hierop aan.

Op 7 september buigt de raadscommissie voor Werk, Zorg en Onderwijs zich over dit voorstel. Als de commissie instemt met het voorstel wordt de aangepaste verordening direct van kracht.

Deel: ' Uitkering 21-jarige alleenstaanden 5% hoger in Delft '
Lees ook