Royal Dutch Petroleum

2001 2000

Aankondiging van het interimdividend

02-08-2001
De Raad van Commissarissen en de Directie van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij hebben besloten tot uitkering van een interimdividend over het boekjaar 2001 van euro 0,70 per aandeel.

Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van het interimdividend over 2000.

Het dividend ad euro 0,70 wordt op 19 september a.s. betaalbaar gesteld. De aandelen zullen vanaf 3 augustus a.s. in Amsterdam ex-dividend worden verhandeld.

De dividendbetalingen geschieden onder aftrek van 25% Nederlandse dividendbelasting, tenzij krachtens een toepasselijk belastingverdrag een lager tarief geldt.

's-Gravenhage, 2 augustus 2001

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij

Deel: ' Uitkering interimdividend Royal Dutch Petroleum '
Lees ook