===== =====

== In deze PZ-Nieuwsbrief:

== 5. Uitlaatgassen schoon

Het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam (GVB) heeft half oktober een proef gedaan met een witte, schone zakdoek voor de uitlaat van een autobus om aan te tonen dat een nieuw soort uitlaatfilter samen met zwavelarme dieselolie de roetdeeltjes in de uitlaatgassen van een autobus vermindert, zo meldt de OV-nieuwsbrief. De zakdoek bleef inderdaad wit. Het GVB voorziet de stadsbussen van een Continuous Regeneration Trap (CRT) uitlaatfilter in combinatie met een zwavelarme dieselolie. De filter vermindert de roetdeeltjes in de uitlaatgassen met negentig procent en de zwavelarme diesel zorgt voor twintig procent minder zichtbare (rook)-deeltjes. De CRT-filters zullen in de nieuwe lagevloerbussen komen, maar ook in de bussen die niet ouder zijn dan acht jaar. Eind 2000 zullen 160 van de 270 stadsbussen van het GVB rijden met CRT-uitlaatfilter. De gemeente Amsterdam investeert voor drie miljoen in de nieuwe bussen. Mobis, de brancheorganisatie voor vervoersbedrijven, bepleit intussen bij het kabinet het gebruik van de filters en de zwavelarme diesel.

https://ov-website.jumptravel.com

=== COLOFON
PZ-NIEUWS is een digitale nieuwsbrief van de Stichting Publieke Zaken voor mensen die werkzaam zijn bij maatschappelijke-, intermediaire- en overheidsorganisaties, redacties en particulieren die geinteresseerd zijn in maatschappelijke kwesties.
Samenstelling en redactie: Laurens Lammers
E -mail: redactie@pz.nl
Eerdere edities: https://www.pz.nl/nieuws
Berichten mogen vrij worden overgenomen mits de bron (PZ nieuwsbrief) wordt vermeld.
Voor het worden van donateur of voor het nemen van een betaald abonnement kunt u kijken op onze website: https://www.pz.nl/nieuws .

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitlaatgassen GVB Amsterdam blijken schoon te zijn '
Lees ook