Bosal

Uitlaatsystemen
essentieel voor functioneren automotor

Bosal besteedt uiteraard veel aandacht aan uitlaatsystemen op de Autovak. Uitlaatsystemen zijn het hoofdproduct van Bosal en essentieel voor een goed functioneren van automotoren. In het researchlaboratorium van Bosal in Lummen wordt dan ook permanent gewerkt aan de uitlaatsystemen van de toekomst. Die toekomst zal gekenmerkt worden door lichtgewichtsystemen voor lage emissievoertuigen die voldoen aan de Euro 3 en Euro 4 normen.

Vaststaat ook dat de uitlaatsystemen van de toekomst compacter zullen zijn. Dat kan gerealiseerd worden, mede door over te gaan op lichtere materialen, andere productietechnieken en nieuwe bevestigingsmethoden. De ingenieurs bij Bosal verwachten dat uiteindelijk uitlaatsystemen tot 40 procent lichter kunnen worden dan de uitlaatsystemen die we vandaag kennen. Bosal streeft verder naar het ontwikkelen van modulaire systemen, waarbij zo veel als mogelijk is, gebruik wordt gemaakt van dezelfde componenten. Deze ontwikkeling is echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe auto's en de mogelijkheid om in die nieuwe voertuigen standaard componenten toe te passen.

Omdat Bosal veel uitlaatsystemen levert aan autofabrikanten heeft de onderneming een goed inzicht in de ontwikkeling in de autobranche. Daardoor is Bosal in staat nieuwe uitlaatsystemen te ontwerpen die sterk toekomstgericht zijn. Tegelijk wordt die kennis en ervaring benut voor het ontwikkelen van uitlaatsystemen voor de vervangingsmarkt, omdat Bosal van mening is dat een vervangingsuitlaat net zo goed moet presteren als een uitlaat die in de fabriek onder een nieuwe auto wordt gehangen. In sommige gevallen overtreffen de Bosal-uitlaten voor de vervangingsmarkt de originele exemplaren. Dat is het automatische gevolg van de voortdurende vernieuwing en verbetering van de productie bij Bosal.

Op de stand op de Autovak 1999 laat Bosal een robot zien die gebruikt wordt voor de productie van uitlaatdempers. Deze robot staat symbool voor de toenemende omschakeling op een productietechniek, waarbij in snelle opeenvolging kleine series efficiënt gemaakt kunnen worden conform de eisen van de afnemers. Robotisering van de productie zorgt in combinatie met steeds strenge kwaliteitscontroles voor een steeds grotere nauwkeurigheid in de productie en een groter productievolume.

Op die manier kan Bosal voldoen aan de behoefte op de markt naar betaalbare vervangingssystemen. Mede om die reden maakt Bosal waar mogelijk gebruik van modulaire bouwwijze, waarbij componenten gebruikt worden voor verschillende systemen. Daardoor is het ook mogelijk dat Bosal jaarlijks 500 tot 600 nieuwe uitlaatsystemen en dempers op de markt brengt.

Al die uitlaatsystemen voldoen aan de eisen die zowel autofabrikanten als overheden stellen. De uitlaatsystemen van Bosal zorgen dus niet alleen dat een automotor optimaal kan functioneren, maar ook dat een minimale belasting van het milieu ontstaat door geluid of emissies.

De toenemende kwaliteit van de systemen leidt tot een langere levensduur. Gemiddeld gaat een uitlaatsysteem nu zo'n 20 procent langer mee dan een aantal jaren geleden. Bosal levert op verzoek aan autofabrikanten al kostbare uitlaatsystemen die een autoleven lang meegaan met een gegarandeerde levensduur van 12 jaar. De kennis die daarmee wordt opgedaan, gebruikt Bosal ook in de eenvoudiger systemen voor de meer gangbare automodellen.

Voor meer persinformatie kunt u bellen: 073 645 00 40

(pbbosnlav120299/4)

Deel: ' Uitlaatsystemen essentieel voor functioneren automotor '
Lees ook