Gemeente Heerenveen

Persberichten

Uitleen van NME-lesmaterialen voortaan vanuit De Ynlaet 2/24/2003
Vanaf woensdag 5 maart aanstaande vindt de uitleen van NME-lesmaterialen voor het onderwijs plaats vanuit Openbare Jenaplanschool De Ynlaet, de Fluessen 8 in Heerenveen. Met uitzondering van de schoolvakanties kunnen leerkrachten hier elke eerste woensdag van de maand terecht. De uitleen wordt op die dagen tussen 14.00 en 16.00 uur verzorgd door vrijwilligers van het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie), afdeling Heerenveen. Reservering van materialen kan vooraf alleen via een centraal telefoonnummer (0513-629905) en niet via De Ynlaet.

Sluiting Steunpunt
In de raadsvergadering van 4 november vorig jaar is de gemeenteraad van Heerenveen akkoord gegaan met een pakket bezuinigingsmaatregelen, waaronder de opheffing van het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME). Vanaf 1 januari jongstleden is het Steunpunt NME, dat was gevestigd aan de Nieuwburen 10, officieel gesloten.

Doel van het Steunpunt NME is altijd geweest scholen te stimuleren tot en te ondersteunen bij natuur- en milieueducatie binnen en buiten de klas. Van deze ondersteunende activiteiten, zoals workshops, biologiedagen en het scholennetwerk, kan dus geen gebruik meer worden gemaakt. Door de jaren heen is er op het Steunpunt een breed assortiment aan natuur- en milieueducatieve lesmaterialen opgebouwd (leskisten, lesmappen, boeken, videobanden en hulpmaterialen zoals loepjes, verrekijkers, microscopen, schepnetjes enz.). Het is dus gelukt een regeling te treffen waarmee het NME-lesmateriaal beschikbaar blijft voor het basisonderwijs binnen de gemeente Heerenveen.

« ga terug

Deel: ' Uitleen van NME-lesmaterialen voortaan vanuit De Ynlaet Heerenveen '
Lees ook