Gemeente Dordrecht


Wet bescherming persoonsgegevens treedt in werking

U bent u zich er niet altijd van bewust, maar uw gegevens staan bij honderden, soms wel bij meer dan duizend instellingen geregistreerd. Uw verzekeringsmaatschappij, de supermarkt waar u uw boodschappen doet, uw werkgever, allemaal vragen ze u om persoonsgegevens. En aan allemaal geeft u ze, soms bijna zonder er bij na te denken.

Ook de gemeente Dordrecht registreert gegevens van haar inwoners. Bij inschrijving worden naam en adres genoteerd in de gemeentelijke basisadministratie en gaandeweg komen hier meer gegevens bij. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen, of als u een parkeervergunning aanvraagt.
Met deze gegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan; de gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd en ze mogen niet ongevraagd aan derden getoond worden. Bestanden mogen ook niet ongevraagd gekoppeld worden. De buurtsuper zal bijvoorbeeld nooit zonder uw toestemming via de gemeente horen dat u pas geleden nieuw in de wijk bent komen wonen.
Een onafhankelijke commissie, de Registratiecommissie, houdt bij de gemeente Dordrecht toezicht op de juiste naleving van de privacywetgeving.

Op 1 september 2001 treedt een wet in werking waarin is vastgelegd wat een organisatie wel mag met persoonsgegevens en wat niet. Deze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De Wbp geeft de burger meer rechten. De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Hij mag zijn gegevens inzien en wijzigen en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer plichten. Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is, of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.

Wilt u meer weten over het beheer van uw persoonsgegevens bij de gemeente Dordrecht, dan kunt u informatie verkrijgen bij de infobalie in het Stadskantoor of de folder ophalen bij Postkantoor of bibliotheek.
De privacyreglementen, en op termijn de aanmeldingen van de gegevensverwerkingen, kunt u inzien in het Stadskantoor, tel (078) 639 89 89.

Op de website van het College bescherming persoonsgegevens (voorheen Registratiekamer) www.cbpweb.nl staat uitgebreide informatie over de Wbp.
Ook vindt u hier een aantal modelbrieven voor een verzoek om inzage, een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens en het aantekenen van verzet.
De website van het ministerie van Justitie www.minjust.nl geeft de hoofdlijnen van de nieuwe privacywetgeving, de belangrijkste officiële documenten en links naar (internationale) organisaties op privacy-gebied.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitleg Wet bescherming persoonsgegevens voor Dordrechters '
Lees ook