Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Uitnodiging Conferentie Milieubeleidsplan

Publicatiedatum: 21 februari 2003

Wat vindt u belangrijk als het gaat om milieu in de gemeente Leiden en in deze regio? Wat moet er zeker aangepakt worden? Druk uw stempel op het milieubeleid in de regio voor de komende jaren!

De Milieudienst West-Holland wil u graag betrekken bij het maken van haar Milieubeleidsplan. Milieubeleid kan alleen succesvol zijn als ontwikkeling en uitvoering ervan in samenspraak gebeuren.

Graag willen we u daarom uitnodigen voor een conferentie Milieubeleidsplan op dinsdag 18 maart van 18.00 tot 21.30 uur. Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 in Oegstgeest. Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd.

De Milieudienst West-Holland ontwikkelt het regionale milieubeleid en is regionaal loket voor alle milieuzaken. Zij voert milieutaken uit en brengt milieuaspecten in andere beleidsvelden van de deelnemende gemeenten in. De Milieudienst werkt voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude. De Milieudienst maakt geen beleid over afval, zwerfvuil e.d. Dit gebeurt door uw eigen gemeente. Over deze onderwerpen zal het tijdens de conferentie niet gaan.

Met onderstaande bon kunt u zich tot 10 maart a.s. inschrijven.


---

---

Ik schrijf mij in voor de werkconferentie Milieubeleidsplan op dinsdag 18 maart 2003:

Naam: ..

Evt. organisatie: ..

Adres: ..

Postcode + Plaats: ..

Wilt u dit formulier vóór 10 maart a.s. terugsturen?

Milieudienst West-Holland, afd. communicatie, Postbus 159, 2300 AD Leiden,

tel: 071 516 75 01, fax: 071- 516 75 03, e-mail: h.martens@mdwh.nl.

Deze pagina is gewijzigd op 21-02-2003

Deel: ' Uitnodiging Conferentie Milieubeleidsplan in Leiden '
Lees ook