Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


---
Uitnodiging congres 'Werken aan wonen' (27-9-2001)
---
Uitnodiging congres 'Werken aan wonen' Eerder dit jaar heeft de Tweede Kamer de bespreking van de Nota Mensen, Wensen, Wonen afgerond. Uit het Kamerdebat en uit de reacties van vrijwel alle betrokken organisaties is gebleken dat er over de uitwerking van het beleid nog volop discussie is, maar dat de ambities met betrekking tot de woonopgave op een breed draagvlak kunnen rekenen: meer zeggenschap en keuzevrijheid voor alle burgers en meer aandacht voor
kwaliteit. Overal in het land wordt hard gewerkt aan de realisatie van deze ambities. Maar iedereen realiseert zich ook dat er de komende jaren nog veel kan en moet veranderen. Een belangrijke voorwaarde voor succes is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Om de daad bij het woord te voegen heeft VROM besloten samen met Aedes, VNG, Neprom, Vereniging Eigen Huis, AVBB en Woonbond een
congres te organiseren. Dit congresWerken aan wonen vindt plaats op donderdag 4 oktober 2001 in het Nederlands Congres Centrum te Den Haag.

In het plenaire gedeelte legt drs G.J. Cerfontaine, President & CEO Schiphol Group aan prominente
vertegenwoordigers van de wereld van bouwen en wonen het vraagstuk voor hoe te veranderen van een aanbieders- naar een vragersmarkt.

In de parallelsessies worden de belangrijkste thema's verder uitgewerkt: hoe realiseren we in de praktijk meer zeggenschap en keuzevrijheid, ook voor mensen in kwetsbare posities en voor zorgbehoevenden, en op welke manier kunnen we de stedelijke woonkwaliteit vergroten?

Het congres wordt afgesloten door Felix Rottenberg, die Willem van Leeuwen (Aedes), Henri Lenferink (VNG), Carel de Reus (Neprom), Marlies Pernot (Vereniging Eigen Huis), Mária van Veen (Woonbond)
Eelco Brinkman (AVBB) en staatssecretaris Johan
Remkes met elkaar en met het publiek confronteert volgens de 'Confrontatiedebat'-formule.

Nadere informatie en aanmelding bij ROSTRA
Congrescommunicatie,

mevrouw B. Wildenburg, telefoon 070 364 8703.
(bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=5454)

Deel: ' Uitnodiging congres 'Werken aan wonen' '
Lees ook