Gemeente Grootegast


Uitnodiging deelname politiek café.
In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Binnen afzienbare tijd zult u uw lokale politici weer ijverig tegenkomen op markten en braderieën.
Maar.....:
Hoeveel inwoners zijn er eigenlijk nog geïnteresseerd in plaatselijke politiek?
Soms lijkt het er op dat de belangstelling voor het gemeentelijk reilen en zeilen steeds verder afneemt.
Aan de andere kant: Als er onderwerpen zijn die de emoties of de belangen van inwoners direct raken, stroomt de raadzaal van het gemeentehuis vol.
Er is dus zeker wel aandacht voor plaatselijke politiek, maar op een andere manier dan vroeger.
De vier Grootegaster fracties (CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD) willen in de komende maanden samen proberen de plaatselijke politiek weer in brede kring bespreekbaar te maken.
Zij willen dit doen door het organiseren van een aantal informele gesprekken -"Politieke Café's" in alle dorpen van de gemeente. Het gaat bij die gesprekken niet om partijpolitiek maar om actuele onderwerpen die heel dicht bij huis liggen.
Bijvoorbeeld:

-Is uw dorp voldoende verkeersveilig? Zo nee, wat moet er naar uw mening veranderen?

-Hoe zit het met het gemeentelijk groenonderhoud? Met de hondenpoep?
-Zijn er voldoende activiteiten voor de jeugd? Voor ouderen?
-Hoe zou u willen dat uw dorp er over 10 jaar uitziet? Wat moet daarvoor worden gedaan?
Enz. enz.
Op de volgende data kunt u hierover, onder het genot van een kop koffie, met plaatselijke politici en dorpsgenoten van gedachten wisselen.
Donderdag 27 september, gebouw 't Anker te Doezum Donderdag 11 oktober , dorpshuis Lutjegast
Dinsdag 16 oktober, "t Spectrum Sebaldeburen
Donderdag 15 november, "De Rotonde" te Niekerk
Donderdag 29 november, "'t Hornhuus" te Kornhorn. Aanvang alle avonden 20.00 uur.
Noteert u deze data vast in uw agenda.
In de maanden januari en februari worden politieke café's gepland in Opende en Grootegast.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695 722 of 06 - 51450030.

Deel: ' Uitnodiging deelname politiek café in gemeente Grootegast '
Lees ook