Deelgemeente Osdorp Amsterdam


Uitnodiging Informatiebijeenkomst Aanvulling op ParkStad 2015

In de aanvulling op 'Richting ParkStad 2015' komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

* de belangrijkste locaties voor bedrijvigheid
* toekomstige sportvoorzieningen

* centrumontwikkeling Osdorpplein, Kloppend Hart
* het bomenstructuurplan dat moet zorgen voor het behoud en uitbreiding van de samenhangende structuur

* programma voor ouderen en gehandicapten
* kwaliteitskader ruimtelijke plannen en kwaliteitsteam
* het Verkeers- en Vervoersplan ParkStad met voorstellen voor hoofdnetten voor autoverkeer, openbaar vervoer en fiets, waarbij ook het parkeerbeleid aan bod komt.

Plaats en tijd informatiebijeenkomsten
Waar: De Meervaart, grote zaal
Wanneer: donderdag 27 maart 2003
Tijdstip: van 20.00 tot 22.00 uur. Zaal open 19.00 uur.

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst kunt u binnenlopen om informatie te krijgen over de vernieuwingsprojecten in stadsdeel Osdorp.

Na informatie: inspraak
De informatiebijeenkomst is een onderdeel van de officiële inspraakprocedure op de aanvulling van het ontwikkelingsplan Richting ParkStad 2015. Na de informatiebijeenkomst wordt een inspraakbijeenkomst gehouden.
Deze inspraakbijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 15 april 2003 in kerk De Opgang, Tussen Meer 70.

Deel: ' Uitnodiging Informatiebijeenkomst Aanvulling op ParkStad 2015 '
Lees ook