Gemeente Lisse

18-06-2002 Uitnodiging inspraakavond verkeersonderzoek Broekweg - Kanaalstraat

Op dinsdag 25 juni 2002 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een inspraakavond gehouden over het verkeersonderzoek Broekweg - Kanaalstraat.

Tijdens deze avond wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over het onderzoek kenbaar te maken.

In het verkeersonderzoek worden een drietal varianten voor de ontsluitingsstructuur van de wijk Meerzicht gegeven en onderling afgewogen. Het verkeersonderzoek en de hiermee samenhangende besluitvorming is vooral van belang voor de verkeerssituatie in de Broekweg in het gedeelte Kanaalstraat-Hyacinthenstraat en in de Kanaalstraat in het gedeelte Broekweg-Gladiolenstraat.

Terinzagelegging
Het verkeersonderzoek Broekweg - Kanaalstraat ligt tot en met 25 juni 2002 ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Weg- en Waterbouw. U kunt het op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur inzien. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening over het onderzoek schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Vervolg inspraakprocedure
Het college zal aan de hand van het verkeersonderzoek en de inspraak een voorstel doen aan de gemeenteraad. Dit voorstel wordt naar verwachting behandeld in de raadsvergadering van september 2002. In deze vergadering kan door belanghebbenden/geïnteresseerden nog gebruik worden gemaakt van het spreekrecht.

Deel: ' Uitnodiging inspraakavond verkeersonderzoek Broekweg - Kanaalstraat .. '
Lees ook