Ingezonden persbericht


Uitnodiging persbijeenkomst op wereld humanismedag

Vrijdag 21 juni is het wereld humanismedag. Aan deze dag wordt vooral aandacht besteed in België, Noorwegen, Duitsland, Engeland en Amerika. In België is bijvoorbeeld op 21 juni 2001 de tweejaarlijkse Prijs Vrijzinnig Humanisme uitgereikt aan Hubert Lampo. Dit jaar wordt in Brussel de Vrijzinnige Conferentie georganiseerd. De International Humanist and Ethical Union (IHEU) heeft opgeroepen deze dag wereldwijd te gaan vieren. Op deze dag kunnen humanisten over de gehele wereld zich dan bezinnen op de vraag: welke rol spelen wij in de wereld? Die bezinning is actueel na de aanslagen van 11 september in Amerika en in Nederland na de aanslag op Pim Fortuyn. Ook de positie van humanisten zelf in de wereld vraagt om bezinning: humanist zijn betekent in sommige landen immers nog steeds dat men verdacht is. In Nederland vinden op wereld humanismedag vooral lokale bijeenkomsten plaats.

Op wereld humanismedag wil de Humanistische Alliantie, het onlangs opgerichte samenwerkingsverband van twaalf humanistische organisaties, u graag informeren over de inhoud van het wereld humanisten congres dat van 3 tot en met 6 juli 2002 in Nederland (conferentieoord Leeuwenhorst Noordwijkerhout) plaatsvindt.

Op de bijeenkomst gaan Rob Buitenweg (hoogleraar 'mensenrechten' aan de Universiteit voor Humanistiek) en Ed Huijg (consulent van het Humanistisch Verbond) in op de inhoud van het wereld humanisten congres. Het congres staat in het teken van verschillen en overeenkomsten tussen mensen, mensenrechten en humanisme. Op het congres wordt 50 jaar humanisme gevierd, verschijnt een publicatie over 50 jaar internationaal humanisme en wordt de Jaap van Praag-prijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs is bestemd voor mensen of instellingen die zich inzetten voor een humane samenleving. Sprekers op het congres zijn onder anderen Jan Pronk (demissionair minister van VROM) en Abdullahi An-Na'im (hoogleraar rechten en 'Politiek en Islam' aan de Emory University, Atlanta, VS). Op het congres vindt een debat plaats over de veranderende houding wereldwijd ten opzichte van de ontvangst en acceptatie van vluchtelingen. Andere thema's op het congres zijn emancipatie van vrouwen en homoseksuelen, euthanasie en de relatie tussen humanisme en Islam.

De Humanistische Alliantie bestaat onder meer uit Humanitas, het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek en het Humanistisch Instituut voor internationale Samenwerking (Hivos). Op de bijeenkomst geeft Ineke van der Wel (bestuurslid van de Alliantie en voorzitter van Humanitas) een toelichting op het doel en de betekenis van de Alliantie. Zij zal tevens de bijeenkomst voorzitten.

De Humanistische Alliantie nodigt u van harte uit om de persbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 21 juni bij Humanitas, gevestigd aan de Sarphatistraat 4 in Amsterdam. De bijeenkomst begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen, verzoek ik u vriendelijk bijgaand antwoordformulier te faxen naar nummer 020-622 73 67 van Humanitas. U kunt ook een e-mail sturen naar r.schreijnders@lb.humanitas.nl. Voor meer informatie over de persconferentie of een telefonische aanmelding kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Humanitas, tel. 020-523 11 15/189 of 06 15 07 25 61.

T E L E F A X

Aan: Humanitas
T.a.v.: Afdeling communicatie
Fax: (020) 622 73 67

Van:

Medium:

Telefoon:

Fax:

E-mail:


Onderwerp: Aanmelding persbijeenkomst naar aanleiding van wereld humanismedag
Aantal pagina's: 1
(incl. voorblad)

Hierbij meld ik mij met ... persoon/personen aan voor de persbijeenkomst op 21 juni aanstaande bij Humanitas. `-----

<>

Deel: ' Uitnodiging persbijeenkomst op wereld humanismedag '
Lees ook