CNV BEDRIJVENBOND

Uitnodiging persconferentie cao-beleid CNV BedrijvenBond

De CNV BedrijvenBond houdt op woensdag 26 september, de dag na het crisisberaad tussen minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sociale partners, een persconferentie waarop voorzitter Bart Bruggeman en cao-coördinator Jaap Jongejan de discussienota cao-beleid 2002, Verantwoord Kiezen, presenteren en toelichten.

Uiteraard zal tijdens de persconferentie nader worden ingegaan op de manier waarop de 23 vakgroepen van de CNV BedrijvenBond met de looneis omgaan. Daarnaast komen onderwerpen als arbeidsomstandigheden, employability, vakbondswerk in de onderneming en werkstress aan de orde.

De persconferentie wordt gehouden op woensdag 26 september 2001 in het hoofdkantoor van de bond, Prins Bernhardweg 69 in Houten. Aanvang 13.00 uur. Gezien het tijdstip bestaat de mogelijkheid vooraf te lunchen. Wilt u zich in dat geval melden bij ondergetekende? De nota en documentatie over arbeidsomstandigheden en veilig werken liggen een half uur voor aanvang ter lezing gereed.

Nadere inlichtingen:
Jan Immerzeel (persvoorlichting), tel.: 030 - 6 348 241 (kantoor), 06
- 22 39 30 12 (mobiel) of 0172 - 21 60 60 (privé).
Houten, 20 september 2001

20 sep 01 13:52

Deel: ' Uitnodiging persconferentie cao-beleid CNV BedrijvenBond '
Lees ook