Gemeente Leiden

Uitnodiging voor persconferentie

Wereldpremière van liederen op muurgedichten van Stichting Tegen-Beeld in de Hooglandsekerk te Leiden op 21 juni.

Dit jaar bestaat wijkvereniging Pancras-West, een kleine wijk in de binnenstad van Leiden, 25 jaar. Ter gelegenheid van dit vijfde lustrum organiseert de wijkvereniging een uniek concert op vrijdag 21 juni in de Hooglandsekerk en in samenwerking met de 100-jarige vereniging Oud Leiden een bijzondere lezing in de Luthersekerk op 12 juni.

Pancras-West is een van de oudste wijken van Leiden, gelegen rond de Burcht. Rond deze Burcht, die uitziet op de samenkomst van Oude en Nieuwe Rijn, heeft de stad zich ontwikkeld. De wijk is klein en heeft slechts 1100 inwoners, maar is desondanks zeer gevarieerd. Tal van monumenten, culturele instellingen, galeries, ateliers, winkels, restaurants en bedrijven zijn in dit aantrekkelijke stadsdeel gevestigd. Door de jaren heen hebben tal van kunstenaars zich tot deze wijk aangetrokken gevoeld. Daartoe behoren ook vele componisten en musici. Niet voor niets noemt de wijk zichzelf dan ook wel 'Petit Montmartre'. Dit bijzondere karakter van de wijk heeft geleid tot het idee om een concert te organiseren van werken van componisten, die allemaal op de een of andere manier een relatie hebben met de wijk. In samenwerking met in de wijk wonende professionele musici, is zo een uniek concert samengesteld, met werken van Cornelis Schuyt, Friedrich Christian Ruppe, Jean Baptist Verrijth, Huub de Vriend en Pieter de Mast. Huub de Vriend en Pieter de Mast zijn hedendaagse componisten.

Huub de Vriend heeft van de wijkvereniging opdracht gekregen om liederen te componeren op vijf van de in de wijk aanwezige muurgedichten van de Stichting Tegen-Beeld. Deze stichting heeft inmiddels meer dan 80 gedichten van internationaal bekende dichters op blinde muren in Leiden geschilderd. De vijf liederen zullen tijdens het concert hun wereldpremière beleven. Ook Pieter de Mast, een in de wijk wonende musicus, zal twee nieuwe werken ten gehore brengen, die hij recent gecomponeerd heeft, maar nog niet voor publiek ten gehore heeft gebracht. Ook hier dus een wereldpremière.Voor de lezing over de Burcht van Leiden is de schrijver van het gelijknamige boek, Ed van der Vlist uitgenodigd. De Burcht van Leiden, heeft velen in de stad altijd gefascineerd. Er bestaan vele sterke verhalen over de Burcht, die menig Leienaar kent. Sommige daarvan zijn historisch verantwoord, maar velen behoren tot het rijk der fabelen. Ed van der Vlist zal op zulke aspecten ingaan.

De wijkvereniging nodigt u uit aanwezig te zijn op een persconferentie op woensdag 5 juni om 17.30 uur in Koetshuis De Burcht. Tijdens deze persconferentie zal een nadere toelichting worden gegeven op de lezing en de samenstelling van het concert. In het bijzonder zal worden ingegaan op de unieke aspecten van het concert. Daartoe zijn de initiatiefnemers van het concert en de componist Huub de Vriend aanwezig. Vooral de relatie van de componisten met de wijk en de totstandkoming van de nieuwe werken, zal daarbij de aandacht krijgen.

Een drankje staat voor u klaar en het programma zal u worden uitgereikt.

Deel: ' Uitnodiging persconferentie gemeente Leiden '
Lees ook