Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-153
Den Haag, 14 juni 2002

Uitnodiging persconferentie IMF topman Köhler

Op woensdag 19 juni brengt Managing Director Horst Köhler van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een bezoek aan Nederland. Tijdens dit bezoek zal hij een persconferentie geven van 17.30 uur tot 18.00 uur op het ministerie van Financiën.

Köhler zal een aantal gesprekken voeren met o.a. minister-president Kok, de ministers Zalm en Herfkens en president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink. Ook vindt een discussie-bijeenkomst plaats met parlementariërs, vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad en niet-gouvernementele organisaties. De rode draad van de besprekingen is de veranderende rol van het IMF in een veranderende wereld. Door de crises van de jaren negentig en kritiek op de rol van het IMF in deze crises, is de afgelopen jaren een aantal hervormingen doorgevoerd in de werkwijze en het beleid van het IMF. Aan de orde komen dan ook onderwerpen als de transparantie van het IMF, het voorkomen en oplossen van internationale financiële crises, en conditionaliteit bij het verstrekken van leningen. Andere mogelijke gespreksonderwerpen zijn de actuele stand van de wereldeconomie, de macro-economische situatie in Latijns-Amerika, en de recente IMF-rapportage over Nederland.

Köhler is sinds februari 2000 de eerste man van het IMF. Daarvoor was hij onder meer president van de Oost-Europabank en plaatsvervangend gouverneur voor bij de Wereldbank. Het was in 1995 voor het laatst dat een Managing Director van het IMF - toen Michel Camdessus - een bezoek aan Nederland bracht.

Mediavertegenwoordigers kunnen zich voor de persconferentie aanmelden bij het secretariaat van de directie voorlichting van het ministerie van Financiën: 070-3427540

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitnodiging persconferentie IMF topman Köhler in Den Haag '
Lees ook