CNV BEDRIJVENBOND

Uitnodiging persgesprek cao-onderhandelingen

Op donderdag 30 mei om 15.00 uur houdt de CNV BedrijvenBond een persgesprek, waarbij cao-coördinator Jaap Jongejan de stand van zaken in de cao-onderhandelingen doorneemt.

Aan de orde komen onderwerpen als zorg en arbeid, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk en uiteraard de loonsverhogingen, zoals die tot nu toe zijn afgesproken.

Het persgesprek wordt gehouden in het hoofdkantoor van de bond, Prins Bernhardweg 69 in Houten.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich tot ondergetekende wenden.

Jan Immerzeel (persvoorlichting), tel.: 030 - 6 348 241 of 06 - 22 39 30 12.

Houten, 27 mei 2002

27 mei 02 14:17

Deel: ' Uitnodiging persgesprek cao-onderhandelingen '
Lees ook