Ingezonden persbericht


UITNODIGING

8e lezing in de SID-cyclus 2001

"WERELDMARKTEN - UNIVERSELE WAARDEN?

Maatschappelijke waarden en ethiek in de internationale economische samenwerking"

"MULTIPLE VALUES AND PARTICIPATORY PROCESSES:
the role of international development agencies"
door SABINA ALKIRE van de UN Commission on Human Security (voorzitter: Amartya Sen)

Maandag 22 oktober 2001, Vrije Universiteit, Amsterdam Discussieleider: mr. J.J.A.M. van Gennip, voorzitter SID-Nederland

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: maandag 22 oktober 2001
Tijd: 18.00-19.30 uur
Plaats: Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, Amsterdam
LET OP: zaal nog niet bekend (wordt aangegeven in de hal) Kosten: geen
Voertaal: Engels
Introducé(e)s: van harte welkom
Ontvangst: vanaf 17.30 uur
Bereikbaar: per openbaar vervoer: vanaf Amsterdam Centraal: sneltram 51 (16 min.) of stadstram 5 (25 min.);
vanaf Station Zuid/WTC: te voet, sneltram 51 of stadstram 5 (halte VU) Auto: Ringweg A-10, afslag S108 Buitenveldert/Amstelveen centrum Informatie en aanmelding: secretariaat SID-Nederland, tel/fax: 010-4367891; e-mail: buro.op.orde @ luna.nl

SID-serie 2001: Wereldmarkten - Universele Waarden?

Tien jaar lang leek het dat globalisering op bijna alle terreinen steeds meer een tastbare werkelijkheid werd. Die ontwikkeling was niet alleen onomkeerbaar, maar eigenlijk ook niet te sturen. Bovendien zouden de armere landen en de landen in overgang van een socialistisch bewind ervan profiteren, mits zij in eigen land en in hun buitenlandse economische betrekkingen de doorbraak van het vrije marktmechanisme zouden accepteren.

Maar nu groeit er fel verzet. Tot op het hoogste niveau zoekt men naar wegen hoe dit proces te regelen en te oriënteren valt. Van de straten van de internationale conferentieplaatsen tot in de hoofdkantoren van internationale financiële instellingen luidt de vraag: "Wat voor soort globalisering willen we eigenlijk?"

Met haar lezingenserie "Wereldmarkten - Universele Waarden?" exploreert SID-Nederland de ruimte voor een herbezinning op de 'klassieke' internationale samenwerking en economische en financiële architectuur. Groeit het besef echt dat maatschappelijke waarden en ethiek van belang zijn voor internationale financiën en economie? Hoe zijn die waarden te integreren? En welke dilemma's en keuzes brengt dat met zich mee?

8e lezing: Internationale ontwikkelingsorganisaties en universele waarden Voor een evenwichtige globalisering moet het internationale marktmechanisme tegenwicht krijgen van een transparant politiek en maatschappelijk besluitvormingsproces. Essentieel daarvoor is een open publiek debat waarbinnen expliciet ruimte is voor het belang van universele waarden. Dat internationale ontwikkelings-organisaties hier een belangrijke rol in hebben is duidelijk, maar ze weten niet goed hoe. Dat stelt de Amerikaanse econome en VN-denker Sabina Alkire in de achtste lezing in deze serie op maandag 22 oktober 2001 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (aanvang 18.00 uur). Haar lezing is getiteld:

"MULTIPLE VALUES AND PARTICIPATORY PROCESSES:
the role of international development agencies".

Ontwikkelingsorganisaties als het UNDP en de Wereldbank zien hun inspanningen gericht op armoedebestrijding als "multidimensioneel". Daarnaast is participatie van stakeholders in de besluitvorming - zowel op lokaal als nationaal niveau - cruciaal. Zo kunnen projecten en beleid immers het beste worden afgestemd op lokale omstandigheden van cultuur en waarden. Deze opstelling is zowel van belang voor het nationale niveau, als voor het bereiken van de internationale ontwikkelingsdoelstellingen.

In dit "multidimensionele, participatoire" paradigma zit volgens Alkire impliciet het idee opgesloten dat een open discussie en waardeoordelen van belang zijn voor een publieke besluitvorming die het marktmechanisme moet aanvullen. Dit belangrijke inzicht is verwoord door de vooraanstaande Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen in zijn capability approach.

De belangrijke vraag is hoe we dit in de praktijk organiseren en institutionaliseren. En daarbij moeten we kijken naar universele waarden, zowel in theorie als praktijk. Zo specificeerde de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum een aantal centrale menselijke bekwaamheden als basis voor "constitutionele principes die geëerbiedigd zouden moeten worden en uitgebouwd door alle regeringen". Haar geschriften stimuleerden de discussie over human capabilities op een positieve manier, maar haar benadering is niet de enige. Het empirisch onderzoek naar geluk, welbevinden, cross-culturele waarden, indicatoren van leefkwaliteit, en Voices of the Poor ­ allemaal aspecten van universele waarden - groeit namelijk wereldwijd.

Sabina Alkire gaat hier uitgebreid op in en belicht ook de kracht en zwaktes van participatoire processen in ontwikkeling in het perspectief van het voorgaande. Zij doet daarbij specifieke aanbevelingen hoe internationale instellingen dit kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door de voorspelbare maar onbedoelde effecten van hun eigen beleid en hun projecten te onderzoeken.

Sabina Alkire
De Amerikaanse econome en sociologe Sabina Alkire verruilde onlangs de Wereldbank voor de VN. Daar is ze de rechterhand van Amartya Sen die - samen met Sadako Ogata - de UN Commission on Human Security leidt. Bij de Wereldbank was ze Coördinator Cultuur en Armoede. Alkire deed veldervaring op in projecten in India, Pakistan en in Midden-Amerika en publiceerde een groot aantal wetenschappelijke boeken en artikelen. Alkire studeerde aan de University of Oxford, Magdalen College.In 1999 promoveerde ze op het proefschrift "Operationalizing Amartya Sen's Capability Approach to Human Development".

N.B.
Volgende maand wordt de SID-lezingenserie 2001 "Wereldmarkten ­ Universele Waarden" afgesloten. Het bestuur heeft besloten de afsluiting te combineren met een publieksbijeenkomst over Globalisering die het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert op woensdag 21 november aanstaande. Over deze bijeenkomst volgt nog nader bericht.

Deel: ' Uitnodiging SID-lezing Wereldmarkten - universele waarden? '
Lees ook