FNV BONDGENOTEN

Aan de redacties: Uitnoding symposium werkdruk

Gezamenlijke uitnodiging FNV Bondgenoten en NWO

Symposium over vermindering werkdruk

op vrijdag 18 februari
van 14.00 - 16.30 uur
in De Burcht
Henri Polaklaan 9
Amsterdam

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het proefschrift van Jan Warning, hoofd unit kwaliteit van de arbeid van FNV Bondgenoten, getiteld 'Werkdruk nieuw vakbondsthema'. Het proefschrift gaat in op de vraag hoe vakbonden kunnen bijdragen aan de vermindering van werkdruk. Daarnaast schetst Warning, aan de hand van onderzoek onder 12.000 werknemers, een beeld van factoren die een rol spelen bij het ontstaan van werkdruk en vermoeidheid. De studie van Warning is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie' van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Sprekers zijn onder meer:
- Ruud Vreeman, arbeidspsycholoog, ex-vakbondsvoorzitter en burgemeester van Zaandam,
- Sybille Dekker, algemeen directeur Algemene Werkgeversvereniging Nederland
- prof dr Michiel Kompier, hoogleraar arbeidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

U bent van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie en aanmelding voor het symposium kunt u contact opnemen met :
Michel van der Maas, persvoorlichting FNV Bondgenoten , 030 - 2738478

Charlotte Bos, voorlichting NWO, 070 - 3151938
Jan Warning, FNV Bondgenoten, 030 - 2938735

11 feb 00 11:54

Deel: ' Uitnodiging symposium vakbonden over vermindering werkdruk '
Lees ook