PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK

BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

DATUM 18 februari 2000

Toelichting bij de beleidsnota Vlaams Woonbeleid

Vlaams minister Bert Anciaux nodigt u uit voor de toelichting bij zijn beleidsnota Vlaams Woonbeleid

Op maandag 21 februari om 15u in de
Boudewijnzaal van het Provinciehuis te Hasselt

Of

Op maandag 28 februari in het
Crowne Plaza Hotel te Brugge

De toelichting van de minister wordt gevolgd door een korte uiteenzetting door de heer Marc Santens (Vlaams Bouwmeester) over kwaliteitsvolle architectuur, de heer Luc Stijnen ("De Zonnige Kempen") over ecologisch bouwen en de heer Johan Vandenberghe (AROHM)over het lokaal woonbeleid.

Daarna hebt u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de diverse sprekers. En na het slotwoord wordt u nog een drankje aangeboden.

Hebt u nog vragen neem dan rustig contact op met de persdienst van het kabinet.

info : Petra Boeckx
Assistentie woordvoerder 02/553.28.27.
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be

Deel: ' Uitnodiging toelichting bij beleidsnota Vlaams Woonbeleid '
Lees ook