Gemeente Enkhuizen

Vergadering :

17 oktober 2001

De leden van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en organisatie zaken (ABOZ) van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 9 oktober 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en organisatie zaken (ABOZ) welke op 17 oktober 2001 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
S.P.M. de Vreeze, voorzitter

A G E N D A VOORSTELNR.
Spreekrecht

1 Opening

2 Verslag van de vorige vergadering

3 Ingekomen stukken en mededelingen:

a. Bureau SMH/GHOR, o.m. aanbevelingen Volendam en aktiepunten gebaseerd op deze analyse

b. Calamiteiten- en rampenbestrijding

4 Tijdelijke referendumwet

5 Veilig uitgaan

6 Toekomst SOW

7 Havenverordening

83

8 Verordening Stimulering Stedelijke Vernieuwing Enkhuizen 2001
103

9 Renovatie aula en inrichting stiltecentrum op de gemeentelijke begraafplaats

118

10 Aanbieding begroting 2002

112

11 Rondvraag

12 Sluiting

Deel: ' Uitnodiging vergadering raadscommissie ABOZ in Enkhuizen '
Lees ook